Gizlilik Beyanı/Aydınlatma Metni

Son güncelleme: [20 Eylül 2023]

LeasePlan Otomotiv Servis ve Tic. A.Ş. (“LeasePlan Türkiye”), kendisi tarafından işlenen kişisel verilerin korunmasını taahhüt etmektedir. Dolayısıyla, yasalara uyumlu gizlilik ve bilgi güvenliği uygulamaları, LeasePlan Hizmetlerinin, kurumsal yönetim, risk yönetimi ve genel hesap verebilirliğinin ayrılmaz birer parçasıdır. Biz yalnızca iş faaliyetlerimiz ve LeasePlan Hizmetlerin temini için gerekli olan kişisel verileri işlemekteyiz.

LeasePlan Gizlilik Taahhütleri

Kişisel verilerinizi nasıl işliyoruz?

 • Şeffaf: Verilerinizin nasıl toplandığı ve kullanıldığını anlamanıza yardımcı oluyoruz.
 • Tasarımdan itibaren veri gizliliği: Hizmetlerimizin, gizliliğe uyumlu olmasını sağlıyoruz.
 • Kontrol: Verilerinize kolay bir şekilde erişme, düzeltme ya da silme imkanı sunuyoruz.
 • LeasePlan ile Güvenli:Verilerinizi elimizden gelen en iyi şekilde koruyor ve kişisel verileri üçüncü kişilerle ancak gerekli olduğunda ve uygun koşullarda paylaşıyoruz.
 • Yenilikçi ve duyarlı:Hizmetlerimizi ve gizliliğinizi nasıl geliştireceğimizle ilgili araştırmaya devam ediyoruz ve her türlü teklif ve şikayete açığız.

Bu Gizlilik Beyanı gizlilik uygulamalarımızla ilgili sizi bilgilendirmektedir. Lütfen, LeasePlan hizmetlerini kullandığınız ülkede bu gizlilik beyanının, LeasePlan Türkiye’ nin yerel web sitesinde bulunan yerel versiyonunu ziyaret ediniz.

Kişisel verilerinizi nasıl topladığımızı ve kullandığımızı anlamak üzere bu Gizlilik Beyanını dikkatlice okuyunuz.

* For the English version please click here.

GİZLİLİK BEYANINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

İçindekiler

1. Bu Gizlilik Beyanının Kapsamı

2. Biz kimiz

3. Verilerinizi nasıl topluyoruz

4. Verilerinizi hangi amaçlarla topluyoruz

    4.1 Web sitesi ziyaretçilerine ilişkin veriler

    4.2 Ticari müşterilere ilişkin veriler

    4.3 Sürücülere ilişkin veriler (müşterilerimizin çalışanları)

    4.4 Özel kiralama müşterilerine ilişkin veriler

    4.5 İkinci el araç özel alıcılarına ilişkin veriler

    4.6 İkinci el araç profesyonel alıcılarına ilişkin veriler

    4.7 Mal ve hizmet tedarikçilerine ilişkin veriler

5. Üçüncü taraflarla veri paylaşımı

6. Kişisel verilerin yurt dışına aktarımı

7. Güvenlik ve saklama

8. Çocukların mahremiyeti

9. Haklarınız ve bizimle irtibat kurma

10. Bu Beyanda yapılacak değişiklikler

1. Bu Gizlilik Beyanının Kapsamı

1. Web sitesi ziyaretçileri/kullanıcıları ("Web Sitesi Ziyaretçileri");

2. Ticari Müşteriler ("Müşteriler");

3. Müşterilerin çalışanları/sürücüleri ("Sürücüler");

4. Özel kiralama müşterileri (serbest meslek işletmeleri dahil) (“Özel Kiralama Müşterileri”);

5. İkinci el araçlar için özel alıcılar (“Alıcılar”);

6. İkinci el araçlar için profesyonel alıcılar (“Tacirler”); ve

7. Mal ve hizmet tedarikçileri (“Tedarikçiler”).

(veya yukarıdakilerle ilgili potansiyel müşteriler; bireysel ve toplu olarak “siz” ya da “sizin” olarak anılacaklardır.)

1. Kısımda ("Hizmetler") daha detaylı açıklandığı şekliyle, çeşitli araç ve filo kiralama, yönetim ve sürücü hareketliliği hizmetlerimiz aracılığıyla ve ticari faaliyetlerimizi gerçekleştirirken kişisel verilerinizi toplamakta ve kullanmaktayız. Bu Gizlilik Beyanının, aşağıdaki iştirakler ve/veya hizmetler için geçerli olmadığını dikkate alınız:

 • LeasePlan Sigorta veya diğer sigortayla ilgili faaliyetlerde bulunan Euro Insurances DAC,
 • ayrıca LeasePlan Enerji adı altında faaliyet gösteren PowerD;
 • CarNext BV ve iştirakleri;
 • Hollanda veya Almanya'daki LeasePlan Bankası.

Bu iştirakler tarafından sağlanan hizmetler, ayrı gizlilik beyanları ile yürütülmektedir.

Lütfen, ayrı bir telematik beyanın geçerli olduğu telematik hizmetlerimize ilişkin kişisel verilerinizin işlenmesi gibi, özel hizmetlerin, ilgili terimlerde atıfta bulunulan ayrı bir gizlilik beyanına tabi olabileceklerini unutmayınız.

Ticari Müşterilerin Sorumlulukları

Müşteriler, işveren olarak çalışanlarının kişisel verilerine erişebilmeleri ölçüsünde, bu yetkisiyle verileri işleme ve kullanımdan sorumlu veri sorumlusudur. Bu Gizlilik Beyanı, Sürücülerin kişisel verilerinin Müşteriler tarafından işlenmesi ve kullanılması için geçerli değildir.

2. Biz kimiz?

LeasePlan Türkiye, kişisel verilerinizin işlenmesinden sorumluşirkettir (Veri sorumlusu):

Ünvan: LeasePlan Otomotiv Servis ve Ticaret Anonim Şirketi

Ticaret Sicil Bilgileri: İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde 488607

Merkez:Ofispark Merkez Mah. Bağlar Cad. No: 14 C Blok K: 5 Kağıthane / İstanbul

LeasePlan Corporation N.V. ya da LeasePlan Global B.V.’nin ortak veri sorumlusu olarak hareket ettikleri durumlarda, LeasePlan Türkiye, kişisel verilerinizi bu kuruluşlarla paylaşabilir:

Adres: GustavMahlerlaan 360, 1082 ME Amsterdam, theNetherlands

LeasePlan Türkiye ve LeasePlan Corporation N.V ve LeasePlan Global B.V. birlikte “LeasePlan” ve “biz”, “bizi” ya da “bize” olarak anılacaklardır.

3. Verilerinizi nasıl topluyoruz

 • Hizmetler aracılığıyla

  Şayet bir şirket aracı kullanıyorsanız, topladığımız verilerin büyük bir kısmı, sürücü olarak size ve işvereniniz olarak Müşterimize temin ettiğimiz araç yönetim hizmetleriyle bağlantılıdır. Bu, kiralık aracınıza ilişkin sözleşmenin imzalanmasıyla başlayıp (bazı durumlarda, bundan önce ön kredi kontrolü yapabiliriz ve/veya ön muadil araç temin edebiliriz.), düzenli bakım ve onarım düzenlenmesi gibi hizmetlerimiz hakkında tarafınızla iletişime geçmemizle birlikte devam eder. Ayrıca, aracınızın bir kazaya karışması halinde veya kiralık aracınızla bağlantılı trafik cezalarını almamız durumunda, mobiliteyi yeniden sağlamak ve her türlü hasarla ilgilenmek için de verilerinizi işleyebiliriz. Temel kiralama faaliyetlerinin yanında, e-mobilite hizmetleri, yakıt kartı hizmetleri, şarj hizmetleri, araç kiralama hizmetleri ve yol yardımı gibi bağlantılı diğer birtakım hizmetleri de temin etmekteyiz. Sunduğumuz diğer hizmetlerden biri de, kullanılmış LeasePlan Türkiye araçlarının ikinci el araç satış ve pazarlamasıdır.

 • Offline (Çevrim Dışı)

  Telefonda bir sipariş verdiğinizde ya da müşteri hizmetleri ile iletişime geçtiğinizde sizden kişisel verileri çevrimdışı olarak topluyoruz,

 • Diğer Kaynaklardan

  Kişisel verilerinizi diğer kaynaklardan alıyoruz, örneğin:

  • Eğer bir şirket arabası kullanıyorsanız, sürücülerin işverenlerinden;
  • Kiralanmış aracınızla ilgili trafik cezalarının bize ulaştığı durumlarda yetkili mercilerden (ör. Emniyet);
  • Aralarında, araç bayilikleri, araç bakım sağlayıcıları, kaporta tamirhanelerin de bulunduğu, kiralama ve diğer hizmetlerimizi sağlamada bize destek olan bağımsız Hizmet Ortaklarımızdan;

  • Kamuya açık veritabanlarından, müşterilerden, kredi referans büroları ve diğer kaynaklardan;
  • Websitelerimize ya da sosyal medya kanallarımıza yapılan ziyaretlerden;
  • Bizimle bilgilerini paylaştıklarında müşterek pazarlama ortaklarımızdan; ve
  • Sosyal medya hesabınızı Hizmetler hesabınıza bağladığınızda ya da web sitelerimizden sosyal medya platformlarınıza bilgileri paylaştığınızda, sosyal medya hesabınızdan belirli kişisel verilerinizi, ör. adınızı, e-posta adresinizi, fotoğrafınızı, sosyal medya bağlantılarınızın listesini, ya da sosyal medya hesabınızı Hizmetler hesabınıza bağlandığınızda erişimimize açılabilecek ya da sizin erişimimize açtığınız bilgileri bizimle paylaşacaksınız.

Size gerekli Hizmetleri sağlamak ve hizmetlerimiz ile ilgili istekleri, yorumları ve şikayetleri işlemek için kişisel verileri toplamamız gerekmektedir. Eğer istenen bilgileri sağlamazsanız, Hizmetleri sunamayabiliriz. Eğer başka kişiler ile ilgili bilgileri bize ya da hizmet sağlayıcılarımıza açıklarsanız, bunu yapmaya ve bize, bu Gizlilik Beyanı uyarınca bilgileri kullanma izni vermeye yetkiniz olduğunu beyan etmiş olursunuz.

İletişimlerin izlenmesi

Yürürlükteki kanunlara tabi olarak, sizinle gerçekleştirdiğimiz çağrıları, kısa mesajları ve diğer iletişimleri izleyecek ve kaydedeceğiz. Bunu, iletişim sistemlerimizin ve prosedürlerimizin güvenliğini sağlama ve kalite kontrol ve personel eğitimi amaçları için, mevzuata, öz-denetim uygulamaları ya da iş faaliyetlerimizle ilgili prosedürlere uyumlu hareket etmek, suçu önlemek ya da tespit etmek için yapıyoruz.

Örneğin, bir yetkili kamu kurum ve kuruluşunun bazı (ilgili) telefon hatlarının kaydını tutmamızı gerekli görmesi durumunda, o yönde hareket edeceğiz. Ayrıca, uygun olduğunda ve geçerli veri koruma kanunu ile ilgili olarak, izleme amacımız, iletişimlerdeki uygun olmayan içeriği kontrol amaçlı olacaktır. Çok kısıtlı ve özel koşullarda, meşru menfaatlerimiz için gerekli olduğunda ya da yasal bir zorunluluğa uygun hareket etmek amacıyla aktivitelerinizi kısa süreliğine dikkatli bir şekilde kontrollü olarak izleyebiliriz. Bunu, örneğin, dolandırıcılık ya da başka suçların işlendiğine inanmak için sebeplerimiz olduğunda, kanunu ihlalden şüphe edildiğinde ve izlemenin, disiplin suçunun türüyle orantılı olduğunda, tabi olduğumuz kara para aklama ile mücadele düzenlemelerine ihlalden şüphe ettiğimizde yapabiliriz. Özellikle, telefon çağrıları bu amaçla kaydedilebilir.

4. Verilerinizi hangi amaçlarla kullanıyoruz

4.1 WEB SİTESİ ZİYARETÇİLERİNE İLİŞKİN VERİLER

4.1.1 WEB SİTELERİ
4.1.1.a Sizinle iletişime geçilmesi

Bu amaç neyi gerektirir?

Bize soru, öneri, teşekkür veya şikayet göndermek üzere ya da Hizmetlerimiz için fiyat teklifi almak için online irtibat formlarımızdan birisi aracılığıyla bizimle iletişim kurduğunuzda, size ait bilgileri toplarız. Bu işlem bizimle kurduğunuz bir sözleşmesel ilişkinin gereklerini yerine getirmek, bir talebe cevap verebilmek için ya da onayınız üzerine yapılmaktadır.

Bu amaca istinaden hangi kişisel verileri işliyoruz?

Bu amaca istinaden, tam adınız, cinsiyetiniz, unvanınız, (iş) irtibat detaylarınız (e-posta adresiniz, telefon numaranız, şirketinizin adı dahil), araç plakası veya tescil numarası ve soru sorabilmeniz, önerilerinizi sunabilmeniz, teşekkür veya şikayetlerinizi iletmeniz için irtibat formunun açık alan girdisi kısmında bize temin edebileceğiniz her türlü diğer bilgiyi toplamaktayız.

4.1.1.b Anketler ve diğer (pazarlama) iletişim unsurları için

Bu amaç neyi gerektirir?

Kişisel verilerinizi, web sitemiz ve/veya Hizmetlerimizle ilgili web sitemizde geri bildirim amaçlı bir anketi doldurduğunuzda, onayınız üzerine ya da bu verileri işlemek için meşru bir menfaatimiz olduğunda işlemekteyiz. Onayınızı alarak veya meşru menfaatimiz olan durumlarda, etkinlikler, özel teklifler, olanaklar ve LeasePlan'in mevcut ve gelecekteki ürün ve hizmetleri hakkında sizi bilgilendirmek üzere size pazarlama iletişim materyalleri gönderdiğimizde de bilgilerini işlemekteyiz. Gerek e-posta, gerekse telefon, posta yoluyla (haber/broşür/dergi) vasıtasıyla, anketler veya pazarlama iletişim materyalleri için sizinle irtibat kuracağız. Bizden artık anket veya pazarlama iletişimleri almak istemezseniz, lütfen burayı tıklayarak bizimle irtibat kurunuz. Bir LeasePlan Türkiye web sitesini ziyaretinize bağlı olarak, size, LeasePlan Türkiye web sitesi dışında kişiselleştirilmiş reklamlar gösterebiliriz. Sizinle nelerin alakalı olduğunu anlamak için, kişisel verilerinizi analiz eden manuel ve otomatik araçlar kullanabiliriz.

Bu amaca istinaden hangi kişisel verileri işliyoruz?

Bu amaca istinaden, adınız, adresiniz, e-posta adresiniz ve ilgi duyabileceğiniz konuları (tarafınızca web sitemizde belirtildiği gibi) işlemekteyiz.

Kişisel verilerinizi kiminle paylaşıyoruz?

Bkz. ‘Üçüncü taraflarla veri paylaşımı’.

4.1.2 SOSYAL MEDYA
4.1.2.a Sosyal paylaşım işlevselliğini kolaylaştırmak

Bu amaç neyi gerektirir?

Web sitelerimiz, web sitelerimizde temin edilen bilgileri, seçtiğiniz sosyal medya platformunda paylaşmak için sizin onayınızla kullanabileceğiniz Facebook, Twitter veya Linkedin butonları gibi çeşitli sosyal medya paylaşım fonksiyonları içerebilir. Web sitelerimiz, aynı zamanda, LeasePlan Türkiye Facebook veya Twitter, Linkedin sayfaları gibi, geri bildirimde bulunmak için seçebileceğiniz sosyal medya sayfalarına yönelik linkler de içerebilir.

Benzer şekilde, Snapchat, Facebook, Twitter ya da Linkedin gibi çeşitli sosyal medya web siteleri, web sitelerimize yönlendiren bağlantıları içeren LeasePlan reklamları içerebilir. Onayınız ile, bu sosyal medya web siteleri, web sitelerimizden birine giden bağlantılardan birini tercih ettiğinizde, tarafınızdan sağlanmış bilgileri bizimle paylaşabilir.

Sosyal medya fonksiyonlarımız ve/veya reklamlarımız aracılığıyla veya bunlarla bağlantılı olarak diğer kuruluşlara ifşa ettiğiniz her türlü kişisel veri dahil olmak üzere, Facebook, Apple, Twitter, Google, Microsoft, RIM veya diğer uygulama geliştiricisi, uygulama sağlayıcısı, sosyal medya platformu sağlayıcısı, işletim sistemi sağlayıcısı, kablosuz hizmet sağlayıcısı veya cihaz imalatçısı gibi diğer kuruluşların toplama, kullanım ve ifşa politikaları ve uygulamalarından (veri güvenliği uygulamaları dahil) sorumlu olmadığımızı dikkate alınız. Kişisel verilerin işlenmesi, bu organizasyonların gizlilik politikalarına ve uygulamalarına tabidir.

Bu amaca istinaden hangi kişisel verileri işliyoruz?

Bu amaca yönelik olarak, adınız, e-posta adresiniz, IP adresiniz, fotoğrafınız, sosyal medya irtibatlarınızın listesi ve sosyal medya işlevlerini kullanırken tarafımızca erişilebilecek diğer tüm bilgileri işlemekteyiz.

Kişisel verilerinizi kiminle paylaşıyoruz?

Bkz. ‘Üçüncü taraflarla veri paylaşımı’.

4.1.3 ÇEREZLER VE BENZERİ TEKNOLOJİLER

Çerezler ve/veya benzeri teknolojiler aracılığıyla kişisel verilerinizin işlenmesi, Çerez Beyanımız uyarınca gerçekleşecektir.

4.1.4 LEASEPLAN İŞ AMAÇLARI
4.1.4.a Yönetim raporlaması

Bu amaç neyi gerektirir?

Kişisel verileri, veri analizi, denetimler, yeni ürünlerin geliştirilmesi, web sitelerimiz ve Hizmetlerimizin geliştirilmesi, iyileştirilmesi ve tadil edilmesi, kullanım trendlerinin teşhis edilmesi, tanıtım kampanyalarımızın etkinliğinin belirlenmesi ve iş faaliyetlerimizin uygulanması ve genişletilmesi gibi, LeasePlan'in işiyle bağlantılı olan ve işlemesi için meşru menfaatimizin bulunduğu çeşitli amaçlara yönelik olarak işlemekteyiz.

Online hizmet veya uygulamalarımızı kullanmanızı kolaylaştırmak için, dijital medyamızı kullanırken topladığımız verileri analiz edebilir ve bunları, çerezler aracılığıyla toplanan bilgiler ile birleştirebiliriz. Örneğin, hangi dijital kanalı (Google arama, e-posta, sosyal medya) veya cihazı (masaüstü, tablet veya cep telefonu) tercih ettiğinizi daha iyi anlamak için, iletişim ve pazarlama faaliyetlerimizi kanala veya cihaza göre optimize edebilir veya sınırlandırabiliriz.

Bu amaca istinaden hangi kişisel verileri işliyoruz?

Bu amaca yönelik olarak, adınız, e-posta adresiniz, IP adresiniz, cinsiyetiniz, doğum tarihiniz, ikametiniz, posta kodunuz ve bir önceki fıkrada söz edilen amaçlardan birisi için gerekmesi durumunda, işbu Gizlilik Beyanında bahsi geçen veya tarafınızca bize temin edilen diğer bilgileri işleyebiliriz.

Kişisel verilerinizi kiminle paylaşıyoruz?

Bkz. ‘Üçüncü taraflarla veri paylaşımı’.

4.1.4.b Yasalar ve hukuki yükümlülüklere uyum ve LeasePlan varlıkları ve menfaatlerinin korunması

Bu amaç neyi gerektirir?

Yasal bir zorunluluğa uygun hareket etmek amacıyla ya da meşru bir menfaatimiz olduğu durumlarda, uygun ya da gerekli olduğu şekilde kişisel verilerinizi işlemekteyiz:

 1. İkamet ettiğiniz ülke dışındaki kanunlar ve sektörel tavsiyeler dahil yürürlükteki kanun kapsamında (ör. karşı taraf durum tespiti (duediligence), kara para aklama, terörün ve diğer suçların finansmanı ile mücadele);

 2. Yasal sürece uymak için;

 3. İkamet ettiğiniz ülke dışındaki kamu kurum ve kuruluşları dahil olmak üzere kamu ve devlet makamlarından gelen taleplere cevap vermek için;

 4. Şart ve koşullarımızı ve diğer geçerli politikalarımızı yürürlüğe koymak için;

 5. Operasyonlarımızı korumak için;

 6. Bizim ve/veya sizin veya başkalarının haklarını, güvenliğini veya mülkiyetini korumak için; ve

 7. Mevcut yasal yollara başvurmak ya da maruz kaldığımız zararı azaltmak için.

Bu amaca istinaden hangi kişisel verileri işliyoruz?

Bu amaca yönelik olarak, adınız, irtibat bilgileriniz, e-posta adresiniz, LeasePlan'le olan yazışmalarınız ve hizmetlerimizden herhangi birini kullanımınız ve önceki paragrafta belirtilen amaçlardan biri için gerekliyse, bu Gizlilik Beyanında belirtilen veya tarafınızca başka şekilde bize sağlanan diğer bilgileri işleyebiliriz.

Kişisel verilerinizi kiminle paylaşıyoruz?

Yalnızca kanun veya LeasePlan'in tabi olduğu bir sektörel tavsiye uyarınca öngörülmesi halinde, kişisel verileriniz, denetim kuruluşları, mali makamlar ve soruşturma kuruluşlarına verilebilir. Ayrıca bkz. ‘Üçüncü taraflarla veri paylaşımı’.

4.2. MÜŞTERİLER İLİŞKİN VERİLER

4.2.1 MÜŞTERİ HESABI YÖNETİMİ
4.2.1.a Müşteri hesabı temin etmek, yönetmek ve uygulamak

Bu amaç neyi gerektirir?

Bakım sözleşmeleri gibi Müşteri hesaplarının günlük yönetimi ve idaresinin sağlanması için kişisel verilerinizi topluyor ve Hizmetlerle ilgili tüm önemli gelişmeler ve Müşteri sözleşmesi ve hesabıyla ilgili olan diğer bilgileri tarafınıza bildiriyoruz. Bu işleme, sizinle yaptığımız kiralama sözleşmesinden doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesine ya da yasal bir yükümlülüğe dayanır.

Bu amaca istinaden hangi kişisel verileri işliyoruz?

Bu amaca yönelik olarak, iş irtibat detaylarını ve Müşterimizin online hesa

Kişisel verilerinizi kiminle paylaşıyoruz?

Bkz. ‘Üçüncü taraflarla veri paylaşımı’.

4.2.1.b Sizinle iletişime geçilmesi

Bu amaç neyi gerektirir?

Çeşitli yöntemlerle, tarafımızla irtibat kurabilirsiniz (e-posta, telefon, whatsapp veya web sitemiz gibi). Bu durumda, sorunuzu/talebinizi yanıtlamak için kişisel verilerinizi kullanacağız. Ayrıca, Müşteri hesabınızın günlük yönetimi ve idaresi gibi durumlar için tarafınızla irtibat kurabiliriz. Bu veri işleme, meşru iş menfaatimize dayalıdır ve sizinle yaptığımız kiralama sözleşmesinden doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi ile ilgilidir ya da onayınıza dayalıdır.

Bu amaca istinaden hangi kişisel verileri işliyoruz?

Bu amaca yönelik olarak, adınız, iş irtibat detaylarınız, sorularınız/taleplerinize istinaden LeasePlan'le olan yazışmalarınız ve bize temin ettiğiniz ve/veya size uygun şekilde yanıt verilmesi için gerekli olan tüm diğer kişisel verileri işlemekteyiz.

Kişisel verilerinizi kiminle paylaşıyoruz?

Bkz. ‘Üçüncü taraflarla veri paylaşımı’.

4.2.1.c Anketler veya diğer (pazarlama) iletişim unsurları için

Bu amaç neyi gerektirir?

Kişisel verilerinizi, bu verileri işlemek için meşru menfaatimizin olduğu anketleri size göndermek amacıyla işlemekteyiz. Onayınızı alarak veya meşru menfaatimiz olan durumlarda, örneğin etkinlikler, özel teklifler, olanaklar ve LeasePlan Türkiye'nin mevcut ve gelecekteki ürün ve hizmetleri hakkında sizi bilgilendirmek üzere size pazarlama iletişim materyalleri gönderdiğimizde de bilgilerini işlemekteyiz. Hizmetler ve araç üzerinde yapılan diğer hizmetler hakkındaki geri bildirimlerinizi istemek üzere periyodik e-posta veya e-posta yoluyla bu anketleri size gönderebiliriz

Aynı zamanda, posta yoluyla haber bültenleri/broşürler/dergiler de gönderebiliriz. Sizinle nelerin alakalı olduğunu anlamak için, kişisel verilerinizi analiz eden manuel ve otomatik araçlar kullanabiliriz. Bizden artık anket veya pazarlama iletişimleri almak istemezseniz, lütfen burayı tıklayarak bizimle irtibat kurunuz.

Online hizmet veya uygulamalarımızı kullanmanızı kolaylaştırmak için, dijital medyamızı kullanırken topladığımız verileri analiz edebilir ve bunları, çerezler aracılığıyla toplanan bilgiler ile birleştirebiliriz. Örneğin, hangi dijital kanalı (Google arama, e-posta, sosyal medya) veya cihazı (masaüstü, tablet veya cep telefonu) tercih ettiğinizi daha iyi anlamak için, iletişim ve pazarlama faaliyetlerimizi kanala veya cihaza göre optimize edebilir veya sınırlandırabiliriz.

Bu amaca istinaden hangi kişisel verileri işliyoruz?

Bu amaca yönelik olarak, adınız ve iş irtibat detaylarınızı işleyebiliriz.

Kişisel verilerinizi kiminle paylaşıyoruz?

Bkz. ‘Üçüncü taraflarla veri paylaşımı’.

4.2.2 LEASEPLAN TÜRKİYE TESİSLERİ
4.2.2.a LeasePlan Türkiye tesislerine erişim ve bu tesislerin güvenlik kontrolü

Bu amaç neyi gerektirir?

Tesislerimizi ziyaret ettiğinizde, uygun erişim kontrolleri ve güvenlik sağlamak amacıyla, meşru menfaatimizin olduğu (varlıklarımızın güvenliği) kişisel verilerinizi işlemekteyiz.

Bu amaca istinaden hangi kişisel verileri işliyoruz?

Bu amaca yönelik olarak, adınız, irtibat bilgileriniz ve ziyaret ettiğiniz kişinin bilgilerini işleyebiliriz. Sizinle ilgili video ve/veya ses bilgilerini CCTV gibi video/ses kayıt ekipmanı ile de işleyebiliriz.

Kişisel verilerinizi kiminle paylaşıyoruz?

Bkz. ‘Üçüncü taraflarla veri paylaşımı’.

4.2.3 MÜŞTERİ RAPORLAMASI
4.2.3.a MyFleet

Bu amaç neyi gerektirir?

Çevrimiçi raporlama aracı olan ‘MyFleet’i sağlamaktayız. Müşterinin irtibat kişileri, filolarının, hasar raporlamasının, sözleşme yönetiminin durumunu incelemek ve dashboard raporları, trend analizi raporu, araç kilometre bilgisi ve kira süresinin bitişi gibi diğer filo raporlama fonksiyonlarını kullanmak üzere bu araçlara giriş yapabilir. Bu veri işleme, meşru menfaatimize dayalı olarak yapılmaktadır ve Müşterimizle yaptığımız kiralama sözleşmesinden doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi ile ilgilidir.

Bu amaca istinaden hangi kişisel verileri işliyoruz?

Bu amaca yönelik olarak, Müşterinin irtibat kişisinin irtibat detayları ve iş fonksiyonunu (örn. (Uluslararası) Filo Müdürü) ve oturum açma detaylarını (örn. kullanıcı adı ve şifre) toplamaktayız.

Kişisel verilerinizi kiminle paylaşıyoruz?

Bkz. ‘Üçüncü taraflarla veri paylaşımı’.

4.2.4 LEASEPLAN TÜRKİYE İŞ AMAÇLARI
4.2.4.a Yönetim raporlaması

Bu amaç neyi gerektirir?

Kişisel verilerinizi, veri analizi, denetimler, yeni ürünlerin geliştirilmesi, web sitelerimiz ve Hizmetlerimizin geliştirilmesi, iyileştirilmesi ve tadil edilmesi, kullanım trendlerinin teşhis edilmesi, tanıtım kampanyalarımızın etkililiğinin belirlenmesi ve iş faaliyetlerimizin uygulanması ve genişletilmesi gibi çeşitli iş amaçlarına yönelik olarak işleyeceğiz.

Online hizmet veya uygulamalarımızı kullanmanızı kolaylaştırmak için, dijital medyamızı kullanırken topladığımız verileri analiz edebilir ve bunları, çerezler aracılığıyla toplanan bilgiler ile birleştirebiliriz. Örneğin, hangi dijital kanalı (Google arama, e-posta, sosyal medya) veya cihazı (masaüstü, tablet veya cep telefonu) tercih ettiğinizi daha iyi anlamak için, iletişim ve pazarlama faaliyetlerimizi kanala veya cihaza göre optimize edebilir veya sınırlandırabiliriz.

Bu amaca istinaden hangi kişisel verileri işliyoruz?

Bu amaca yönelik olarak, yukarıda belirtilen amaçlardan birisi için gerektiği üzere, Hizmetlerimizin temin edilmesi bağlamında topladığımız çeşitli kişisel verileri işleyebiliriz (adınız, irtibat bilgileriniz, filo detayları, vb. gibi).

Kişisel verilerinizi kiminle paylaşıyoruz?

Bkz. ‘Üçüncü taraflarla veri paylaşımı’.

4.2.4.b Yasalar ve hukuki yükümlülüklere uyum ve LeasePlan Türkiye varlıkları ve menfaatlerinin korunması

Bu amaç neyi gerektirir?

Yasal bir zorunluluğa uygun hareket etmek amacıyla ya da meşru bir menfaatimiz olduğu durumlarda, uygun ya da gerekli olduğu şekilde kişisel verilerinizi işlemekteyiz:

 1. İkamet ettiğiniz ülke dışındaki kanunlar ve sektörel tavsiyeler dahil yürürlükteki kanun kapsamında (ör. karşı taraf durum tespiti (duediligence), kara para aklama, terörün ve diğer suçların finansmanı ile mücadele);
 2. Kredi kontrolleri için;
 3. Yasal sürece uymak için;
 4. İkamet ettiğiniz ülke dışındaki kamu kurum ve kuruluşları dahil kamu ve devlet makamlarından gelen taleplere cevap vermek için;
 5. Şart ve koşullarımızı ve diğer geçerli politikalarımızı yürürlüğe koymak için;
 6. Operasyonlarımızı korumak için;
 7. Bizim ve/veya sizin veya başkalarının haklarını, güvenliğini veya mülkiyetini korumak için; ve
 8. Mevcut yasal yollara başvurmak ya da maruz kaldığımız zararı azaltmak için.

Bu amaca istinaden hangi kişisel verileri işliyoruz?

Bu amaçla, LeasePlan Türkiye’nin iş yapmak istediği karşı tarafın gerçek kişi ortaklarının adını, iletişim bilgilerini, doğum tarihini, yerini ve ülkesini işlemekteyiz;

Ayrıca, LeasePlan Türkiye’ye karşı şirketi temsil eden kişi(ler)in isimlerini, adreslerini ve doğum tarihlerini, yerlerini ve ülkelerini; LeasePlan Türkiye ile olan yazışmalarınızı, Hizmetleri kullanımınızı ve bu Gizlilik Beyanında yer alan diğer bilgileri, önceki paragrafta bahsedilen amaçlardan biri için gerekmesi halinde, işleyebiliriz.

Kişisel verilerinizi kiminle paylaşıyoruz?

Yalnızca kanun veya LeasePlan'in tabi olduğu bir sektörel tavsiye uyarınca öngörülmesi halinde, kişisel verileriniz, denetim kuruluşları, mali makamlar ve soruşturma kuruluşlarına temin edilecektir. Ayrıca bkz. ‘Üçüncü taraflarla veri paylaşımı’.

4.3 SÜRÜCÜLERE İLİŞKİN BİLGİLER (MÜŞTERİLERİMİZİN ÇALIŞANLARI)

4.3.1 SÜRÜCÜ İRTİBATI
4.3.1.a Sizinle iletişime geçilmesi

Bu amaç neyi gerektirir?

Çeşitli yöntemlerle, tarafımızla irtibat kurabilirsiniz (e-posta, telefon, whatsapp veya web sitemiz gibi). Bu durumda, sorunuzu/talebinizi yanıtlamak için kişisel verilerinizi kullanacağız. Ayrıca, aracınız ve diğer sürücü bağlantılı hususlarla ilgili olarak da sizinle irtibat kurabiliriz. Sizinle ilgili olarak, bu veri işleme, meşru menfaatimize dayalıdır ve Hizmetleri, işvereninizle ya da sizin onayınızla yaptığımız kiralama sözleşmesi kapsamında, size ve işvereninize sağlamakla ilgilidir.

Bu amaca istinaden hangi kişisel verileri işliyoruz?

Bu amaca yönelik olarak, adınız, irtibat bilgileriniz, sorularınız/taleplerinize ilişkin LeasePlan Türkiye ile olan yazışmalarınız ve plaka numaranız dahil olmak üzere, bize temin ettiğiniz ve/veya size uygun şekilde yanıt verilmesi için gerekli olan tüm diğer kişisel verileri işlemekteyiz. Kalite ve eğitim amaçları doğrultusunda, müşteri hizmetleri bölümü ile gerçekleşen telefon konuşmalarınızı ve whatsapp mesajlarınızı da meşru menfaatimiz olması sebebiyle kaydedebiliriz.

Kişisel verilerinizi kiminle paylaşıyoruz?

Bkz. ‘Üçüncü taraflarla veri paylaşımı’.

4.3.1.b Anketler veya diğer (pazarlama) iletişim unsurları için

Bu amaç neyi gerektirir?

Hizmetlerimiz ve araç üzerinde yapılan diğer hizmetlere ilişkin geri bildirimlerinizi almak üzere size periyodik anketler gönderdiğimizde, işlemek için meşru menfaatimizin olduğu kişisel verilerinizi işlemekteyiz. Onayınızı alarak veya meşru menfaatimiz olan durumlarda, etkinlikler, özel teklifler, olanaklar ve LeasePlan Türkiye'nin mevcut ve gelecekteki ürün ve hizmetleri hakkında sizi bilgilendirmek üzere size pazarlama iletişim materyalleri gönderdiğimizde de bilgilerini işlemekteyiz. Gerek e-posta, gerekse posta yoluyla (haber/broşür/dergi) vasıtasıyla, anketler veya pazarlama iletişim materyalleri için sizinle irtibat kuracağız. Sizinle nelerin alakalı olduğunu anlamak için, kişisel verilerinizi analiz eden manüel ve otomatik araçlar kullanabiliriz.

Eğer artık bizden anket ya da pazarlama iletişimleri almak istemiyorsanız, lütfen bize iletişim formu aracılığıyla ulaşınız.

Bu amaca istinaden hangi kişisel verileri işliyoruz?

Bu amaca yönelik olarak, adınız, adresiniz, e-posta adresiniz, plaka numaranız ve menfaatlerinizi (tarafınızca belirtilen) işlemekteyiz.

Kişisel verilerinizi kiminle paylaşıyoruz?

Bkz. ‘Üçüncü taraflarla veri paylaşımı’.

4.3.2 ARAÇ HİZMETLERİ
4.3.2.a Aracın yönetimi

Bu amaç neyi gerektirir?

Meşru menfaatlerimize uygun olarak, araç kullanımının yönetilmesi ve aracın günlük yönetiminin idaresi amacıyla kişisel verilerinizi işlemekteyiz ve bu aynı zamanda, işvereniniz ile yaptığımız kiralama sözleşmesi kapsamında, size ve işvereninize Hizmetleri ulaştırmak ile de ilgilidir.

Bu amaca istinaden hangi kişisel verileri işliyoruz?

Bu amaca yönelik olarak, adınız, adresiniz, (şirket) e-postanız, kiralama kategoriniz, plakanız, marka ve model, hizmet geçmişi ve sizinle olan operasyonel irtibat bilgilerini işlemekteyiz. Buna ek olarak, LeasePlan Türkiye portalı, https://www.leaseplan.com/tr-tr/ aracılığıyla veya LeasePlan Türkiye'yi aramak suretiyle, araç yönetimine ilişkin belirli bilgileri bize temin edebilirsiniz.

Kişisel verilerinizi kiminle paylaşıyoruz?

Aracın yönetimine ilişkin bilgileri, Müşterilerimizle (işvereniniz) paylaşmaktayız. Ayrıca bkz. ‘Üçüncü taraflarla veri paylaşımı’.

4.3.2.b Tamir, bakım ve lastikler

Bu amaç neyi gerektirir?

Aracınız için (planlı) tamir ve bakım Hizmetleri ve lastik Hizmetlerinin temin edilmesiyle bağlantılı olarak ve bakım ve tamir işlemlerini analiz edip, öngörüp, proaktif olarak yönlendirebilmek için bilgilerinizi işlemekteyiz. Bu aynı zamanda, meşru menfaatimizin olması sebebiyle, aracınız için, işvereniniz ile yaptığımız kiralama sözleşmesinin ifa edilmesi kapsamında, size ve işvereninize Hizmetleri ulaştırmak ile de ilgilidir.

Bu amaca istinaden hangi kişisel verileri işliyoruz?

Bu amaca yönelik olarak, adınız, adresiniz, (şirket) e-postanız, plakanız, araç marka ve modeli, hizmet geçmişi ve sizinle olan operasyonel irtibat bilgilerini toplamaktayız. Buna ek olarak, LeasePlan Türkiye portalı aracılığıyla (örn. aracın bakımı için randevu almak için telefon numaranız) veya LeasePlan Türkiye'yi aramak suretiyle, belirli bilgileri bize temin edebilirsiniz.

Kişisel verilerinizi kiminle paylaşıyoruz?

Bilgileri, Müşterilerimizle (işvereniniz) ve satıcılar/oto tamircileri, kaporta tamirhaneleri veya araç tesisatçıları gibi araç üzerinde bakım/tamir yapan veya lastikleri değiştirin/yenileyen üçüncü taraflarla paylaşmaktayız.Ayrıca bkz. ‘Üçüncü taraflarla veri paylaşımı’.

4.3.2.c Kaza yönetimi

Bu amaç neyi gerektirir?

Mobiliteyi tekrar sağlamak ve hasar yönetimi için sizin ve/veya aracınızın karışmış olabileceği kazaları kaydetmek veya yönetmek suretiyle bilgilerinizi işlemekteyiz. (i) Kazalar gerçekleştiği zaman kazaları Müşteri Çağrı Merkezimize rapor etmek fırsatını size tanımak, (ii) uygulanabilir olduğunda, yol yardımı ve/veya yedek araç temin etmek ve (iii) tamir ve gerekli takipleri yapmak suretiyle bunu gerçekleştireceğiz. Bu veri işleme, meşru menfaatimiz doğrultusundadır ve ayrıca, işvereninizle yaptığımız kiralama sözleşmesinin yerine getirilmesi kapsamında Hizmetleri size ve işvereninize sağlamak ile ilgilidir. Bu bilgileri, işlenmesinde meşru menfaatimizin olması sebebiyle, hasar yönetimi ve risk koruma politikalarımız kapsamında hasar onarımlarının değerlendirilmesi için de kullanabilmekteyiz.

Bu amaca istinaden hangi kişisel verileri işliyoruz?

Bu amaca yönelik olarak, aşağıdaki kişisel verileri toplamaktayız:

 • Tarafımızca toplananlar: plaka numarası, araç marka ve modeli, hizmet geçmişi ve tarafınızla olan operasyonel irtibat.
 • Sizden topladığımız: Adınız, irtibat detaylarınız, araç detayları, kaza detayları, hasar detayları, kaza fotoğrafları, doğum tarihiniz, araçtaki yolcu sayısı, kaza tanıklarının bilgileri (uygulanabilirse) ve kaza bağlamında tarafımıza iletmeyi tercih ettiğiniz diğer bilgiler (olası yaralanmalarla ilgili bilgiler dahil).
 • Kazaya karışan bireyler veya sigorta şirketleri gibi üçüncü taraflardan alınanlar: kazaya/olaya karışan üçüncü tarafların bilgileri (yolcularınız, sürücünüz ve üçüncü taraf araçların yolcularının ve dahil olan diğer üçüncü tarafların kimlikleri gibi), diğer üçüncü tarafların bilgileri (tanıklar, inceleme yapan polis memurları ve diğerleri), sigorta bilgileri, kaza ve üçüncü taraf talepleri hakkında bilgiler.
 • Makamlardan (polis gibi) alınanlar: adınız, adresiniz, plaka numaranız, kazayla ilgili bilgiler, polis raporları ve tanık ifadeleri.

Kişisel verilerinizi kiminle paylaşıyoruz?

Bu bilgiyi, MyFleet aracımız vasıtasıyla, Müşterimizle (işvereninizle) paylaşmaktayız. Ayrıca, satıcılar (oto tamircileri, kaporta tamirhaneleri, araç hasarını kontrol ettirmek adına hizmet aldığımız bağımsız eksper ve uzman bilirkişiler, araç tesisatçıları, araç sigorta şirketleri (bağlı şirket veya üçüncü taraf araç sigorta şirketleri niteliğinde olanlar) ve hasar ve talep çözümü amacıyla tarafımız adına veya üçüncü taraflar adına (avukat, tıbbi uzmanlar, soruşturmacılar, vb.) istihdam edilen profesyonel uzmanlarla da belirli bilgileri paylaşabiliriz. Ayrıca bkz. ‘Üçüncü taraflarla veri paylaşımı’.

4.3.2.c Kaza yönetimi

Bu amaç neyi gerektirir?

Aşağıdaki unsurlar, Sürücülerin trafik ve/veya park ihlalleri gerçekleştirmiş olabileceği ülkeye bağlıdır: Araçların tescilli sahibi olarak,aracın sürücülerinin maruz kaldığı trafik ve/veya park cezaları, belirli bir trafik veya park cezasını düzenleyen merci tarafından (polis veya belediyeler gibi) LeasePlan Türkiye'ye iletilebilir.

Cezanın ödenmesinin işlenmesi ve yönetilmesi ve şayet uygulanabilirse, Müşterimizden (işvereninizden) geri ödeme alınması amacına istinaden, işlenmesinde yasal menfaatimizin olduğu kişisel verilerinizi işlemekteyiz.

Bu amaca istinaden hangi kişisel verileri işliyoruz?

Yetkili mercilerden (polis veya belediyeler gibi) aldığımız şu bilgileri işliyoruz: adınız, adresiniz ve plakanız, tarafınızca gerçekleştirilen kabahatin, suçun/olayın süresi ve uygulanan cezalar.

Kişisel verilerinizi kiminle paylaşıyoruz?

LeasePlan Türkiye, kiralık aracın ortaklaşa bir şekilde kullanılması ve LeasePlan Türkiye'nin, belirli bir aracın esas sürücüsünün kim olduğunu bilmemesi gibi belirli durumlarda, bu bilgileri Müşterimizle (işvereninizle) paylaşabilir. Ayrıca bkz. ‘Üçüncü taraflarla veri paylaşımı’.

4.3.2.e Yakıt kartı, elektrikli araç (EA) şarjı ve geçiş ücretleri

Bu amaç neyi gerektirir?

Hizmetlerimiz, LeasePlan Türkiye tarafından düzenlenen veya yönetilen bir ödeme mekanizmasını kullanarak, benzin istasyonlarında yakıtınızın ödemesini yapmanıza olanak tanıyan bir yakıt yönetim programını kapsamaktadır. Elektrikli bir aracınız varsa, aracınızı şarj noktalarında şarj etmeniz için size bir EA şarj kartı verilebilir. EA şarj istasyonu yerleştirilmesi için de düzenleyebiliriz. Bu veri işleme, meşru menfaatimiz doğrultusundadır ve ayrıca, işvereninizle yaptığımız kiralama sözleşmesinin yerine getirilmesi kapsamında Hizmetleri size ve işvereninize sağlamak ile ilgilidir.

Ayrıca, bir filonun faaliyetlerini yönetmek için de belirli bilgileri toplayabiliriz.

Bu amaca istinaden hangi kişisel verileri işliyoruz?

Bu amaçla, aşağıdaki bilgileri toplamaktayız: adınız, iletişim bilgileriniz, e-posta adresiniz, yakıt ya da EA şarjı kart numaranız, şarj istasyonu numaranız, adresiniz, telefon numaranız, araç ruhsatı plaka numaranız, yakıt bilgileriniz, kilometre performansı ve ilgili masraflar. Geri ödemelerin söz konusu olması durumunda, banka hesabı bilgilerinizi toplamamız gerekebilir.

Ayrıca, lokasyon, zaman ve maliyetlere ilişkin geçiş ücreti bağlantılı bilgileri de toplayabiliriz.

Kişisel verilerinizi kiminle paylaşıyoruz?

LeasePlan Türkiye, bilgileri, yakıt kartı/ EA şarj çözümü/ ödeme şirketiyle paylaşmak durumundadır. Ayrıca Müşterilerimiz (işvereniniz), Internet veya online raporlama aracımız olan ‘MyFleet’de belirli kişisel verilere erişebilir. Müşteriler, giriş yapıp, filolarının durumlarını inceleyebilir (örn. km bilgileri) ve diğer filo raporlama işlevlerini kullanabilirler (örn. yakıt tüketimine ilişkin gösterge raporu, yakıt fiyatı ve trend analiz raporu).MyFleet aracılığıyla, Müşteriler, yakıt kartlarını ya da EV şarj kartlarını talep edebilirler. Ayrıca bkz. ‘Üçüncü taraflarla veri paylaşımı’.

4.3.3 MOBİLİTE HİZMETLERİ
4.3.3.a Kiralama

Bu amaç neyi gerektirir?

LeasePlan'in kiralama uzmanlarına elektronik posta, telefon, web sitesi aracılığı ile ulaşabilmeniz, en uygun kiralama lokasyonundan araç kiralayabilmeniz veya kiralık bir aracın size teslim edilmesi amacıyla, kiralama programı hizmetlerimizin temini için kişisel verilerinizi toplamaktayız. Bu veri işleme, meşru menfaatimiz doğrultusundadır ve ayrıca, işvereninizle yaptığımız kiralama sözleşmesinin ya da, eğer varsa, sizinle yaptığımız sözleşmeden doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi kapsamında size ve işvereninize Hizmetleri sağlamak ile ilgilidir.

Bu amaca istinaden hangi kişisel verileri işliyoruz?

Bu amaca yönelik olarak, adınız, e-postanız, telefon numaranız, araç plaka numaranız, ilgili maliyetler, teslimat yeri, kiralama zamanı ve şirket irtibat kişisi bilgilerini toplamaktayız.

Kişisel verilerinizi kiminle paylaşıyoruz?

Verilerinizi, LeasePlan Türkiye'nin (harici) kiralama uzmanlarıyla paylaşıyoruz. Ayrıca bkz. ‘Üçüncü taraflarla veri paylaşımı’.

4.3.3.b Yol yardımı

Bu amaç neyi gerektirir?

Yol boyunca lastik patlaması veya mekanik zorluklar gibi araç arızalarıyla karşılaştığınızda LeasePlan Türkiye, yol yardımı ayarlamakla birlikte, bunun için sözleşmeli üçüncü taraflarla yakından çalışmaktayız. Bu veri işleme, meşru menfaatimiz doğrultusundadır ve ayrıca, işvereninizle yaptığımız kiralama sözleşmesinden doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi kapsamında size ve işvereninize Hizmetleri sağlamak ile ilgilidir.

Bu amaca istinaden hangi kişisel verileri işliyoruz?

Bu amaca yönelik olarak, şu bilgileri topluyoruz: adınız, e-posta adresiniz, cep telefonunuz, plaka numaranız ve yardıma ihtiyaç duyulan ve yardımın temin edildiği yer.

Kişisel verilerinizi kiminle paylaşıyoruz?

Bilgilerinizi, yol tamir hizmetleri, araç çekme hizmetleri veya yedek araç temin eden üçüncü taraflarla paylaşmaktayız. Ayrıca bkz. ‘Üçüncü taraflarla veri paylaşımı’.

4.3.4 SÜRÜCÜ GÜVENLİĞİ PROGRAMI
4.3.4.a Eğitimleri hazırlamak, yönetmek ve uygulamak

Bu amaç neyi gerektirir?

Sürücü davranışını analiz etmek ve iyileştirmek, Müşterinin güvenlik ve iyi bir kurumsal vatandaşlığa ilişkin proaktif taahhüdünü teşvik etmek, kaza oranlarını azaltmak, Müşterinin genel güvenlik inisiyatiflerinin etkililiğini doğrulamak ve iletişim ve eğitim fırsatlarını tespit etmek için çeşitli sürücü güvenliği ve risk yönetimi eğitim programları temin etmekteyiz. Bir güvenlik değerlendirmesinin başlatılması için tarafınızla irtibat kuracak ve esas eğitim kurslarını (online veya sınıf ortamında) temin edecek olan üçüncü taraflarla, ilgili güvenlik programlarının yönetilmesi ve uygulanması için çalışmaktayız. Bununla ilgili olarak üçüncü taraflarca toplanılan tüm kişisel veriler, ilgili üçüncü tarafın gizlilik uygulamalarına tabidir. "Sürücü riski endeksinizi" (anket süreçleri aracılığıyla tespit edilen potansiyel risklerle ilgili bilgiler) ve tavsiye edilen, kaydolunan ve tamamlanan eğitimlerle ilgili bilgileri bu üçüncü taraflardan almaktayız. Bu veri işleme, meşru menfaatimize veya onayınıza dayanmaktadır ve ayrıca, işvereninizle yaptığımız kiralama sözleşmesinin yerine getirilmesi kapsamında size ve işvereninize Hizmetleri sağlamak ile ilgilidir.

Bu amaca istinaden hangi kişisel verileri işliyoruz?

Bu amaca yönelik olarak, aşağıdaki kişisel verileri topluyoruz/işliyoruz:

 • Müşterilerimizden (işvereninizden) doğrudan alınanlar: adınız, (şirket) e-posta adresiniz ve plaka numaranız.
 • Çalıştığımız üçüncü taraflardan alınanlar: sürücü risk endeksi, tavsiye edilen eğitimler, kaydolunan eğitimler ve tamamlanan eğitimler.

Kişisel verilerinizi kiminle paylaşıyoruz?

Sürücü güvenlik programlarının yönetilmesi ve uygulanması için çalıştığımız üçüncü taraflarla ve Müşterilerimizle (işvereninizle) bilgilerinizi paylaşmaktayız. Ayrıca bkz. ‘Üçüncü taraflarla veri paylaşımı’.

4.3.5 ONLINE PORTALLAR VE UYGULAMALAR
4.3.5.a Sürücüler için çeşitli portallar ve uygulamalar

Bu amaç neyi gerektirir?

Yaşadığınız ülkeye bağlı olmak üzere, çeşitli işlevleri olan online portallar ve uygulamalar temin ediyoruz. Örneğin; portallarımız ve uygulamalarımız aracılığıyla, kiralık aracınız hakkında pratik bilgiler bulabilir, adınızı, irtibat bilgilerinizi ve diğer kişisel verilerinizi değiştirebilir, aracınızdaki hasarları rapor edebilir, online randevu planlayıcılarla tamir, bakım veya lastik değişimi için randevu planlayabilir, Sürücü İrtibat Merkezlerimizle irtibat kurabilir, para cezalarını görüntüleyebilir ve ödeyebilir, (yakıt) masraflarını talep edebilir ve elektrikli aracınız varsa, şarj işlemini yönetebilirsiniz.

Aynı zamanda, aracınızın kullanımına ilişkin bilgileri (ortalama yakıt verimliliği, hasarlarınız, vb.) size sağlayabilecek olan dashboard şeklinde bir ekranı da temin edebiliriz. Bu veri işleme, meşru menfaatimize veya onayınıza dayanmaktadır ve ayrıca, işvereninizle yaptığımız kiralama sözleşmesinden doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi kapsamında size ve işvereninize Hizmetleri sağlamak ile ilgilidir.

Bu amaca istinaden hangi kişisel verileri işliyoruz?

Çeşitli online portallar ve uygulamalarımıza ulaşabilmeniz adına LeasePlan Türkiye'nin oluşturduğu oturum açma verilerini (kullanıcı adı ve geçici şifre) size temin etmek için işvereninizden adınızı ve e-posta adresinizi alıyoruz.

Çeşitli online portallar ve uygulamalarımıza ulaşabilmeniz adına LeasePlan Türkiye'nin oluşturduğu oturum açma verilerini (kullanıcı adı ve geçici şifre) size temin etmek için işvereninizden adınızı ve e-posta adresinizi alıyoruz.

Bkz. ‘Üçüncü taraflarla veri paylaşımı’.

4.3.5.b MyFleet

Bu amaç neyi gerektirir?

MyFleet, Müşterilerimize (işvereninize) ülke seviyesinde ve/veya uluslararası seviyede bir dashboard raporlamasını zorunlu kılar. MyFleet, Müşterilerin kilometre bilgisine veya araçların kalan kiralama sürelerine (münferit) ulaşmasına ve bunları değerlendirmesine olanak tanır. Bu filo raporlama aracında yer alan verileri, dengeli bir filo yönetimi yaklaşımının uygulanması (maliyet, çevre ve güvenlik), filo politikasının uygulanması, Müşterinin kurumsal sosyal sorumluluk yükümlülükleri ve uyumunun bir parçası olarak global karbon emisyonuna dair raporlama yapabilmesi, politika değişikliklerinin etkililiğinin değerlendirilmesi ve ilgili filo gelişmelerinin proaktif olarak iletilmesi amacıyla, Müşterilerimize (işvereniniz), ülkelerinin filo yönetiminin ana unsurları (maliyet ve risk unsurları) hakkında içgörü (toplu halde) sağlamak için de kullanıyoruz. Bu veri işleme, meşru menfaatimiz doğrultusundadır ve ayrıca, işvereninizle yaptığımız kiralama sözleşmesinden doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi kapsamında size ve işvereninize Hizmetleri sağlamak ile ilgilidir.

Örnek olarak, bu şekildeki dashboard raporlaması ile, her bir Müşterinin aşağıdakilere erişimi olacaktır: (i) ülke bazında araç filosunun CO2 emisyonu ile ilgili çeşitli veriler ve (ii) filonun çevresel etkisini azaltmak için LeasePlan tarafından önerilen önlemler. Bunun ardından, LeasePlan ve Müşteri, şirketin filo/araç politikalarını çalışıp tartışabilir ve yakıt, CO2 emisyonu ve sair araç harcamalarının devamlı azalmasını sağlamak üzere hedef belirleyebilir. Dolayısıyla, bu bilgilere dayalı olarak, her Müşteri, Sürücülerine eko-sürüş tarzı eğitimi sağlayarak veya daha iklim zararsız araçlar alarak, belirli bir ülkedeki filosundaki CO2 emisyonlarını azaltmaya yönelik bilgiye dayalı kararlar alabilir.

Bu amaca istinaden hangi kişisel verileri işliyoruz?

Bu amaca yönelik olarak, aşağıdaki kişisel verileri işleyebiliriz:

 • Müşterimizden (işvereniniz): Sürücü adı, Müşterinin oluşturduğu Sürücü kimliği, Müşterinin irtibat kişisinin adı ve irtibat detayları, (e-posta) adresi, telefon numarası, uyruğu, sosyal sigorta numarası (opsiyonel: yalnızca yürürlükteki kanunca şart koşulursa veya mali amaçlar için) ve yakıt kartının kullanımı (opsiyonel).

 • Kendimizden: araç bilgileri (örn. marka, model, kayıt numarası, plaka numarası), kalan sözleşme süresi, aracın aldığı hasarlar, yakıt tipi, yakıt kartı numarası ve tipi, yakıt tüketimi ve sigorta verileri.

 • Sürücüden: kilometre bilgileri ve bir araba kazasına karışan aracın aldığı hasarlar.

 • Diğerlerinden alınan bilgiler (polis, yerel belediye, servis garajı/merkezi gibi): trafik ve/veya park cezaları, kilometre bilgisi ve araç bakım ve tamire ilişkin bilgiler.

Kişisel verilerinizi kiminle paylaşıyoruz?

Bu bilgileri, Müşterinin yetkili (Uluslararası) Filo Müdürü ile paylaşıyoruz. Ayrıca bkz. ‘Üçüncü taraflarla veri paylaşımı’.

4.3.6 LEASEPLAN İŞ AMAÇLARI
4.3.6.a Yönetim raporlaması

Bu amaç neyi gerektirir?

Kişisel verilerinizi, veri analizi, denetimler, yeni ürünlerin geliştirilmesi, web sitelerimiz ve Hizmetlerimizin geliştirilmesi, iyileştirilmesi ve tadil edilmesi, kullanım trendlerinin teşhis edilmesi, tanıtım kampanyalarımızın etkililiğinin belirlenmesi ve iş faaliyetlerimizin uygulanması ve genişletilmesi gibi çeşitli iş amaçlarına yönelik olarak işleyeceğiz.

Online hizmet veya uygulamalarımızı kullanmanızı kolaylaştırmak için, dijital medyamızı kullanırken topladığımız verileri analiz edebilir ve bunları, çerezler aracılığıyla toplanan bilgiler ile birleştirebiliriz. Örneğin, hangi dijital kanalı (Google arama, e-posta, sosyal medya) veya cihazı (masaüstü, tablet veya cep telefonu) tercih ettiğinizi daha iyi anlamak için, iletişim ve pazarlama faaliyetlerimizi kanala veya cihaza göre optimize edebilir veya sınırlandırabiliriz.

Bu amaca istinaden hangi kişisel verileri işliyoruz?

Bu amaca yönelik olarak, yukarıda belirtilen amaçlardan birisi için gerektiği üzere, Hizmetlerimizin temin edilmesi bağlamında topladığımız çeşitli bilgileri işleyebiliriz (adınız, irtibat bilgileriniz, araç detayları gibi).

Kişisel verilerinizi kiminle paylaşıyoruz?

Bkz. ‘Üçüncü taraflarla veri paylaşımı’.

4.3.6.b Yasalar ve hukuki yükümlülüklere uyum ve LeasePlan Türkiye varlıkları ve menfaatlerinin korunması

Bu amaç neyi gerektirir?

Yasal bir zorunluluğa uygun hareket etmek amacıyla ya da meşru bir menfaatimiz olduğu durumlarda, uygun ya da gerekli olduğu şekilde kişisel verilerinizi işlemekteyiz:

 1. İkamet ettiğiniz ülke dışındaki kanunlar ve sektörel tavsiyeler dahil yürürlükteki kanun kapsamında (ör. karşı taraf durum tespiti (duediligence), kara para aklama, terörün ve diğer suçların finansmanı ile mücadele);

 2. Kredi kontrol sürecinin bir parçası olarak;

 3. Yasal sürece uymak için;

 4. İkamet ettiğiniz ülke dışındaki kamu kurum ve kuruluşlarından gelen taleplere cevap vermek için;

 5. Şart ve koşullarımızı ve diğer geçerli politikalarımızı yürürlüğe koymak için;

 6. Operasyonlarımızı korumak için;

 7. Bizim ve/veya sizin veya başkalarının haklarını, güvenliğini veya mülkiyetini korumak için;

 8. Mevcut yasal yollara başvurmak ya da maruz kaldığımız zararı azaltmak için. Şayet siz ve işvereniniz izin vermişse, LeasePlan Türkiye, halihazırda LeasePlan Türkiye aracılığıyla bir araç kiralamışsanız, aracınızla ilgili bilgileri analiz de edebilir (örneğin yeni kiralık aracın kira bedelini belirlemek için).

Bu amaca istinaden hangi kişisel verileri işliyoruz?

Bu amaca yönelik olarak, adınız, irtibat bilgileriniz, e-posta adresiniz, LeasePlan Türkiye ile olan yazışmalarınız ve ayrıca bir önceki fıkrada söz edilen amaçlardan birisi için gerekmesi durumunda bu Gizlilik Beyanında bahsi geçen Hizmetlerimiz veya diğer bilgileri kullanımınızı işleyebiliriz.

Kişisel verilerinizi kiminle paylaşıyoruz?

Yalnızca kanun veya LeasePlan Türkiye'nin tabi olduğu bir sektörel tavsiye kararları uyarınca öngörülmesi halinde, kişisel verileriniz, denetim kuruluşları, mali makamlar ve soruşturma kuruluşlarına temin edilecektir. Ayrıca bkz. ‘Üçüncü taraflarla veri paylaşımı’.

4.4 ÖZEL KİRALAMA MÜŞTERİLERİ (ŞAHIS ŞİRKETLERİ VE ORTAKLIKLAR DAHİL) VE POTANSİYEL MÜŞTERİLER İLE İLGİLİ VERİLER

4.4.1 KAYDOLMAK
4.4.1.a Sizi müşteri olarak kabul edebilmek için

Bu amaç neyi gerektirir?

Bir müşteri olarak (web sitemiz aracılığıyla) üye olduğunuzda, bize telefon ya da elektronik posta aracılığı ile ulaştığınızda bilgi toplarız. Bu veri işleme, değerlendirmeniz, kimlik tespitiniz ve müşteri olarak kabul edilmeniz ve tüm kredi kontrolleri dahil olmak üzere, kiralama sözleşmesinin yapılması ve sözleşmeden doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi için gereklidir.

Bu amaca istinaden hangi kişisel verileri işliyoruz?

Bu amaçla, adınızı,ünvanınızı, irtibat bilgilerinizi (e-posta adresi, telefon numarası, sürücü belgesi, teslimat adresi veya teslim alma konumu, işlem verileri (sipariş, ödenecek tutar, ödeme tarihi gibi) dahil), banka hesap bilgilerinizi ve LeasePlan Türkiye'ye verdiğiniz yetkiyi toplamaktayız.

Kişisel verilerinizi kiminle paylaşıyoruz?

Bilgilerinizi, depozito ödemesi ve aylık kira bedeli ödemeleri gibi online ödeme yapmak için anlaştığımız üçüncü bir taraf ile paylaşmaktayız. Bunları sadece, ödemelerin gerçekleştirilmesi için gerekli olan bilgilerle sınırlı tutmaktayız. Ayrıca bkz. ‘Üçüncü taraflarla veri paylaşımı’.

4.4.1.b Portallar ve Uygulamalar

Bu amaç neyi gerektirir?

Yaşadığınız ülkeye bağlı olarak, size çevrim içi portalları ya da uygulamaları önermekteyiz. Bu portallar veya uygulamalar aracılığıyla, kiralık aracınız, irtibat bilgileriniz ve diğer kişisel verileriniz hakkında pratik bilgiler bulabilir, bunlardaki değişiklikleri bildirebilir, aracınızda meydana gelen hasarları bildirebilir, onarım, bakım veya lastik değişimi randevularını kaydedebilir, müşteri hizmetlerimizle irtibata geçebilir, danışabilir ve para cezalarını ödeyebilirsiniz. Bu veri işleme, kiralama sözleşmesinden doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi için gereklidir ya da sizin onayınıza dayanmaktadır.

Bu amaca istinaden hangi kişisel verileri işliyoruz?

Bu amaçla, platform ve uygulamaları kullanırken ihtiyaç duyacağınız geçici bir şifreyi size göndermek amacıyla adınızı ve e-posta adresinizi alıyoruz.

Kişisel verilerinizi kiminle paylaşıyoruz?

Bkz. ‘Üçüncü taraflarla veri paylaşımı’.

4.4.2 İRTİBAT
4.4.2.a Sizinle iletişime geçilmesi

Bu amaç neyi gerektirir?

Çeşitli yöntemlerle, tarafımızla irtibat kurabilirsiniz (e-posta, telefon veya web sitemiz gibi). Bu durumda, sorunuzu/talebinizi yanıtlamak için kişisel verilerinizi kullanırız. Ayrıca, özel kiralama sözleşmesiyle ilgili olarak da sizinle irtibat kurabiliriz. Bu veri işleme, kiralama sözleşmesinin yerine getirilmesi için gereklidir ya da sizin onayınıza dayanmaktadır.

Bu amaca istinaden hangi kişisel verileri işliyoruz?

Bu amaca yönelik olarak, adınız, irtibat bilgileriniz, sorularınız/taleplerinize ilişkin LeasePlan Türkiye ile olan yazışmalarınız ve (plaka numaranız dahil olmak üzere) bize temin ettiğiniz ve/veya size uygun şekilde yanıt verilmesi için gerekli olan tüm diğer kişisel verileri ve özel kiralama sözleşmesinin mutabık kalınan şartları ve tarafımıza karşı olan mali yükümlülüklerinizi işleyebiliriz.

Kişisel verilerinizi kiminle paylaşıyoruz?

Bkz. ‘Üçüncü taraflarla veri paylaşımı’.

4.4.2.b Anketler ve diğer (pazarlama) iletişim unsurları için

Bu amaç neyi gerektirir?

Hizmetlerimiz ve araç üzerinde yapılan diğer hizmetlere ilişkin geri bildirimlerinizi almak üzere size periyodik anketler gönderdiğimizde, işlemek için meşru menfaatimizin olduğu kişisel verilerinizi işlemekteyiz. Onayınızı alarak veya meşru menfaatimiz olan durumlarda, etkinlikler, özel teklifler, olanaklar ve LeasePlan Türkiye'nin mevcut ve gelecekteki ürün ve hizmetleri hakkında sizi bilgilendirmek üzere size pazarlama iletişim materyalleri gönderdiğimizde de bilgilerinizi işlemekteyiz. Gerek e-posta, gerekse posta yoluyla (haber/broşür/dergi) , anketler veya pazarlama iletişim materyalleri için sizinle irtibat kuracağız. Sizinle nelerin alakalı olduğunu anlamak için, kişisel verilerinizi analiz eden manuel ve otomatik araçlar kullanabiliriz. Bizden artık anket veya pazarlama iletişimleri almak istemezseniz, lütfen burayı tıklayarak bizimle irtibat kurunuz.

Bu amaca istinaden hangi kişisel verileri işliyoruz?

Bu amaca istinaden, adınız, adresiniz, e-posta adresiniz, plaka numaranız ve ilgi duyabileceğiniz konuları işlemekteyiz (web sitemizde tarafınızca bize belirtildiği üzere).

Kişisel verilerinizi kiminle paylaşıyoruz?

Bkz. ‘Üçüncü taraflarla veri paylaşımı’.

4.4.3 ARAÇ HİZMETLERİ
4.4.3.a Aracın yönetimi

Bu amaç neyi gerektirir?

Aracı kullanımınızın yönetilmesi ve aracın günlük yönetiminin idaresiyle bağlantılı olarak, bilgilerinizi işlemekteyiz. Bu veri işleme, kiralama sözleşmesinden doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi için gereklidir.

Bu amaca istinaden hangi kişisel verileri işliyoruz?

Bu amaca yönelik olarak, adınız, adresiniz, (şirket) e-postanız, kiralama kategoriniz, plakanız, marka ve model, hizmet geçmişi ve sizinle olan operasyonel irtibat bilgilerini işlemekteyiz. Buna ek olarak, LeasePlan portalı aracılığıyla veya LeasePlan Türkiye'yi aramak ya da whatsapp aracılığı ile iletişime geçmek suretiyle, araç yönetimine ilişkin belirli bilgileri bize temin edebilirsiniz.

Kişisel verilerinizi kiminle paylaşıyoruz?

Bkz. ‘Üçüncü taraflarla veri paylaşımı’.

4.4.3.b Tamir, bakım ve lastikler

Bu amaç neyi gerektirir?

Aracınız için (planlı) tamir ve bakım Hizmetleri ve lastik Hizmetlerinin temin edilmesiyle bağlantılı olarak ve bakım ve tamir işlemlerini analiz edip, öngörüp, proaktif olarak yönlendirebilmek amacıyla, işlemek için meşru menfaatimizin olduğu ve kiralama sözleşmesinden doğan yükümlülüklerin yürütülmesi için gerekli olan bilgilerinizi işlemekteyiz.

Bu amaca istinaden hangi kişisel verileri işliyoruz?

Bu amaca yönelik olarak, adınız, adresiniz, (şirket) e-postanız, plakanız, araç marka ve modeli, hizmet geçmişi ve sizinle olan operasyonel irtibat bilgilerini toplamaktayız. Buna ek olarak, LeasePlan Türkiye portalı aracılığıyla (örn. aracın bakımı için randevu almak için telefon numaranız) veya LeasePlan Türkiye 'yi aramak ya da whatsapp aracılığı ile iletişime geçmek suretiyle, belirli bilgileri bize temin edebilirsiniz.

Kişisel verilerinizi kiminle paylaşıyoruz?

Bilgileri, satıcılar/oto tamircileri, kaporta tamirhaneleri veya araç tesisatçıları gibi araç üzerinde bakım/tamir yapan veya lastikleri değiştiren/yenileyen üçüncü taraflarla paylaşmaktayız. Ayrıca bkz. ‘Üçüncü taraflarla veri paylaşımı’.

4.4.3.c Kaza yönetimi

Bu amaç neyi gerektirir?

Mobiliteyi tekrar sağlamak ve hasar yönetimi için sizin ve/veya aracınızın karışmış olabileceği kazaları kaydetmek veya yönetmek suretiyle bilgilerinizi işlemekteyiz. (i) Gerçekleştiği zaman kazaları Müşteri Çağrı Merkezimize rapor etmek fırsatını size tanımak, (ii) uygulanabilir olduğunda, yol yardımı ve/veya yedek araç temin etmek ve (iii) tamir ve gerekli takipleri yapmak suretiyle bunu gerçekleştireceğiz. Bu veri işleme, kiralama sözleşmesinden doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi için gereklidir. Bu bilgileri, işlenmesinde meşru menfaatimizin olması sebebiyle, hasar yönetimi ve risk koruma politikalarımız kapsamında hasar tamirlerinin değerlendirilmesi için de kullanabilmekteyiz.

Bu amaca istinaden hangi kişisel verileri işliyoruz?

Bu amaca yönelik olarak, aşağıdaki kişisel verileri toplamaktayız:

  Tarafımızca toplananlar: plaka numarası, araç marka ve modeli, hizmet geçmişi ve tarafınızla olan operasyonel irtibat.

  Sizden topladığımız: Adınız, irtibat detaylarınız, araç detayları, kaza detayları, hasar detayları, kaza fotoğrafları, doğum tarihiniz, araçtaki yolcu sayısı, kaza tanıklarının bilgileri (uygulanabilirse) ve kaza bağlamında tarafımıza iletmeyi tercih ettiğiniz diğer bilgiler (olası yaralanmalarla ilgili bilgiler dahil).

  Kazaya karışan bireyler veya sigorta şirketleri gibi üçüncü taraflardan alınanlar: kazaya/olaya karışan üçüncü tarafların bilgileri (yolcularınız, sürücünüz ve üçüncü taraf araçların yolcularının ve dahil olan diğer üçüncü tarafların kimlikleri gibi), diğer üçüncü tarafların bilgileri (tanıklar, inceleme yapan polis memurları ve diğerleri), sigorta bilgileri, kaza ve üçüncü taraf talepleri hakkında bilgiler.

  Makamlardan (polis gibi) alınanlar: adınız, adresiniz, plaka numaranız, kazayla ilgili bilgiler, polis raporları ve tanık ifadeleri.

Kişisel verilerinizi kiminle paylaşıyoruz?

Satıcılar (oto tamircileri, kaporta tamirhaneleri, araç tesisatçıları, araç sigorta şirketleri (bağlı şirket veya üçüncü taraf araç sigorta şirketleri niteliğinde olanlar) ve hasar ve talep çözümü amacıyla tarafımız adına veya üçüncü taraflar adına (avukat, tıbbi uzmanlar, soruşturmacılar, vb.) istihdam edilen profesyonel uzmanlarla belirli bilgileri paylaşabiliriz. Ayrıca bkz. ‘Üçüncü taraflarla veri paylaşımı’.

4.4.3.d Elektrikli Araç Şarj Kartı

Bu amaç neyi gerektirir?

Elektrikli bir aracınız varsa, aracınızı şarj noktalarında şarj etmeniz için size bir şarj kartı verilebilir. Bu veri işleme, sözleşmenin yerine getirilmesi için gereklidir. Ayrıca, bir şarj noktası yerleştirme ile ilgili hizmetleri sağlayabiliriz.

Bu amaca istinaden hangi kişisel verileri işliyoruz?

Bu amaca yönelik olarak, şu bilgileri topluyoruz: adınız, e-posta adresiniz, e-Mobilite kartı numaranız, araç plaka numaranız, kilometreniz ve ilgili masraflar. Geri ödemeler olması durumunda, bank hesabı bilgilerinizi toplamamız gerekebilir.

Kişisel verilerinizi kiminle paylaşıyoruz?

LeasePlan, bilgileri, E-Şarj çözümü şirketi/ ödeme şirketiyle paylaşmak durumundadır. Ayrıca bkz. ‘Üçüncü taraflarla veri paylaşımı’.

4.4.3.e Trafik ve park cezaları yönetimi

Bu amaç neyi gerektirir?

Aşağıdaki unsurlar, trafik ve/veya park ihlalleri gerçekleştirmiş olabileceğiniz ülkeye bağlıdır: Araçların tescilli sahibi olarak, aracın Sürücülerinin maruz kaldığı trafik ve/veya park cezaları, belirli bir trafik veya park cezasını düzenleyen merci tarafından (polis veya yerel belediye gibi) LeasePlan Türkiye'ye iletilebilir.

Kişisel verilerinizi, para cezasının ödemesini işlemek ve yönetmek amacıyla işliyoruz. Bu veri işleme, kiralama sözleşmesinden doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi için gereklidir.

Bu amaca istinaden hangi kişisel verileri işliyoruz?

Yetkili mercilerden (polis veya yerel belediyeler gibi) aldığımız şu bilgileri işliyoruz: adınız, adresiniz ve plakanız, tarafınızca gerçekleştirilen suçun/olayın mahiyeti, yeri ve süresi ve uygulanan cezalar.

Kişisel verilerinizi kiminle paylaşıyoruz?

Ayrıca bkz. ‘Üçüncü taraflarla veri paylaşımı’.

4.4.4 MOBİLİTE HİZMETLERİ
4.4.4 a Yol yardımı

Bu amaç neyi gerektirir?

Yol boyunca teker patlaması veya mekanik zorluklar gibi araç arızalarıyla karşılaştığınızda LeasePlan, yol yardımı ayarlamakla birlikte, bunun için sözleşmeli üçüncü taraflarla yakından çalışmaktayız. Bu veri işleme, kiralama sözleşmesinden doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi için gereklidir.

Bu amaca istinaden hangi kişisel verileri işliyoruz?

Bu amaca yönelik olarak, şu bilgileri topluyoruz: adınız, e-postanız, cep telefonunuz, plaka numaranız ve yardıma ihtiyaç duyulan ve yardımın temin edildiği yer.

Bu amaca yönelik olarak, şu bilgileri topluyoruz: adınız, e-postanız, cep telefonunuz, plaka numaranız ve yardıma ihtiyaç duyulan ve yardımın temin edildiği yer.

Bilgilerinizi, yol tamir hizmetleri, araç çekme hizmetleri veya yedek araç temin eden üçüncü taraflarla paylaşmaktayız. Ayrıca bkz. ‘Üçüncü taraflarla veri paylaşımı’.

4.4.5 LEASEPLAN TÜRKİYE İŞ AMAÇLARI
4.4.5.a Yönetim raporlaması

Bu amaç neyi gerektirir?

Kişisel verileri, veri analizi, denetimler, yeni ürünlerin geliştirilmesi, web sitelerimiz ve Hizmetlerimizin geliştirilmesi, iyileştirilmesi ve tadil edilmesi, kullanım trendlerinin teşhis edilmesi, tanıtım kampanyalarımızın etkililiğinin belirlenmesi ve iş faaliyetlerimizin uygulanması ve genişletilmesi gibi LeasePlan Türkiye'nin işiyle bağlantılı çeşitli amaçlara yönelik olarak işlemekteyiz.

Online hizmet veya uygulamalarımızı kullanmanızı kolaylaştırmak için, dijital medyamızı kullanırken topladığımız verileri analiz edebilir ve bunları, çerezler aracılığıyla toplanan bilgiler ile birleştirebiliriz. Örneğin, hangi dijital kanalı (Google arama, e-posta, sosyal medya) veya cihazı (masaüstü, tablet veya cep telefonu) tercih ettiğinizi daha iyi anlamak için, iletişim ve pazarlama faaliyetlerimizi kanala veya cihaza göre optimize edebilir veya sınırlandırabiliriz.

Bu amaca istinaden hangi kişisel verileri işliyoruz?

Bu amaca yönelik olarak, adınız, e-posta adresiniz, IP adresiniz, cinsiyetiniz, doğum tarihiniz, ikametiniz, posta kodunuz ve bir önceki fıkrada söz edilen amaçlardan birisi için gerekmesi durumunda, bu Gizlilik Beyanında bahsi geçen veya tarafımızca size temin edilen diğer bilgileri işleyebiliriz.

Kişisel verilerinizi kiminle paylaşıyoruz?

Ayrıca bkz. ‘Üçüncü taraflarla veri paylaşımı’.

4.4.5.b Yasalar ve hukuki yükümlülüklere uyum ve LeasePlan varlıkları ve menfaatlerinin korunması

Bu amaç neyi gerektirir?

Yasal bir zorunluluğa uygun hareket etmek amacıyla ya da meşru bir menfaatimiz olduğu durumlarda, uygun ya da gerekli olduğu şekilde kişisel verilerinizi işlemekteyiz:

 1. İkamet ettiğiniz ülke dışındaki kanunlar ve sektörel tavsiyeler dahil yürürlükteki kanun kapsamında (ör. karşı taraf durum tespiti (duediligence), kara para aklama, terörün ve diğer suçların finansmanı ile mücadele);

 2. Yasal sürece uymak için;

 3. İkamet ettiğiniz ülke dışındaki kamu kurum ve kuruluşları makamları dahil kamu ve devlet makamlarından gelen taleplere cevap vermek için;

 4. Şart ve koşullarımızı ve diğer geçerli politikalarımızı yürürlüğe koymak için;

 5. Operasyonlarımızı korumak için;

 6. Bizim ve/veya sizin veya başkalarının haklarını, güvenliğini veya mülkiyetini korumak için; ve

 7. Mevcut yasal yollara başvurmak ya da maruz kaldığımız zararı azaltmak için.

Bu amaca istinaden hangi kişisel verileri işliyoruz?

Bu amaçla, adınızı, irtibat bilgilerinizi, doğum tarihinizi, yerinizi ve ülkenizi (şirket ise, şirketin nihai hak sahibinin adını) işliyoruz; ayrıca, bir önceki paragrafta bahsedilen amaçlardan biri için gerekmesi durumunda, LeasePlan Türkiye'ye karşı şirketi temsil eden kişi veya kişilerin adını, adresini, doğum tarihini, yerini ve ülkesini, LeasePlan Türkiye’deki kontağınızı, Hizmetleri kullanımınızı ve bu Gizlilik Beyanında belirtilen diğer bilgileri de işleyebiliriz.

Kişisel verilerinizi kiminle paylaşıyoruz?

Yalnızca kanun veya LeasePlan Türkiye'nin tabi olduğu bir sektörel tavsiye uyarınca öngörülmesi halinde, kişisel verileriniz, denetim kuruluşları, mali makamlar ve soruşturma kuruluşlarına temin edilecektir. Ayrıca bkz. ‘Üçüncü taraflarla veri paylaşımı’.

4.5 İkinci el araç özel alıcılarına ilişkin veriler

4.5.1 SATIN ALMA
4.5.1.a LeasePlan Türkiye İkinci El Aracının Satın Alınması.

Bu amaç neyi gerektirir?

Muhtemel bir LeasePlan ikinci el aracı satın almanızla, geçerli ise araç takasınızla ve diğer ilgili Hizmetler ile ilgili olarak, bilgilerinizi toplamaktayız. Buna, satın alma anlaşmasının imzalanması, Hizmetlerin sunulması ve ödeme işleminin halledilmesi de dahildir. Bu veri işleme, değerlendirmeniz ve müşteri olarak kabul edilmeniz ve ön kredi kontrolleri dahil olmak üzere, sözleşmenin yapılması ve sözleşmeden doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi için gereklidir.

Bu amaca istinaden hangi kişisel verileri işliyoruz?

Bu amaca istinaden, adınızı, cinsiyetinizi, unvanınızı, (iş) irtibat detaylarınızı (e-posta adresiniz, telefon numaranız, şirketinizin adı dahil), işlemin vekaleten gerçekleştirilmesi halinde vekaletnamede yer alan adres vb bilgileriniz ile kimlik bilgilerinizi ve takas aracınızla ilgili bilgileri ve banka hesap bilgileri dahil işlemi tamamlamak için gereken detayları toplamaktayız.

Kişisel verilerinizi kiminle paylaşıyoruz?

Bu bilgileri, takas tarafları veya finansal hizmetler ortakları ile paylaşmaktayız. Ayrıca bkz. ‘Üçüncü taraflarla veri paylaşımı’.

4.5.2 ALICIYLA İRTİBAT
4.5.2.a Sizinle iletişime geçilmesi

Bu amaç neyi gerektirir?

Bize soru, öneri, teşekkür veya şikayet göndermek üzere ya da Hizmetlerimiz için fiyat teklifi almak için online irtibat formlarımızdan birisi aracılığıyla bizimle iletişim kurduğunuzda (ya da ikinci el araç satış web sitemiz ya da showroomlarımızda bilgi sağladığınızda), bilgilerinizi topluyoruz. Muhtemel bir araç satın almanızla ilgili olarak sizinle iletişim kurabiliriz. Bu işlem, bizimle olan sözleşmenizden doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi için gereklidir ya da onayınıza dayanmaktadır.

Bu amaca istinaden hangi kişisel verileri işliyoruz?

Bu amaca istinaden, adınız, cinsiyetiniz, unvanınız, (iş) irtibat detaylarınız (e-posta adresiniz, telefon numaranız, şirketinizin adı dahil) ve soru sorabilmeniz, önerilerinizi sunabilmeniz, teşekkür veya şikayetlerinizi iletmeniz için irtibat formunun açık alan girdisi kısmında bize temin edebileceğiniz her türlü diğer bilgiyi toplamaktayız.

Kişisel verilerinizi kiminle paylaşıyoruz?

Bkz. ‘Üçüncü taraflarla veri paylaşımı’.

4.5.2.b Anketler ve diğer (pazarlama) iletişim unsurları için

Bu amaç neyi gerektirir?

Hizmetlerimize ilişkin geri bildirimlerinizi almak üzere size anket gönderdiğimizde, işlemek için meşru menfaatimizin olduğu kişisel verilerinizi işlemekteyiz.Onayınızı alarak veya meşru menfaatimiz olan durumlarda, etkinlikler, özel teklifler, olanaklar ve LeasePlan Türkiye'nin mevcut ve gelecekteki ürün ve hizmetleri hakkında sizi bilgilendirmek üzere size pazarlama iletişim materyalleri gönderdiğimizde de bilgilerinizi işlemekteyiz. Gerek e-posta, gerekse posta yoluyla haber/broşür/dergi (normal posta) vasıtasıyla, anketler veya pazarlama iletişim materyalleri için sizinle irtibat kuracağız. Sizinle nelerin alakalı olduğunu anlamak için, kişisel verilerinizi analiz eden manuel ve otomatik araçlar kullanabiliriz. Bizden artık anket veya pazarlama iletişimleri almak istemezseniz, lütfen burayı tıklayarak bizimle irtibat kurunuz.

Bu amaca istinaden hangi kişisel verileri işliyoruz?

Bu amaca yönelik olarak, adınız, adresiniz, e-posta adresiniz ve menfaatlerinizi (tarafınızca belirtilen) işlemekteyiz.

Kişisel verilerinizi kiminle paylaşıyoruz?

Bkz. ‘Üçüncü taraflarla veri paylaşımı’.

4.5.3 LEASEPLAN TÜRKİYE İŞ AMAÇLARI
4.5.3.a Yönetim raporlaması

Bu amaç neyi gerektirir?

Kişisel verileri, veri analizi, denetimler, yeni ürünlerin geliştirilmesi, web sitelerimiz ve Hizmetlerimizin geliştirilmesi, iyileştirilmesi ve tadil edilmesi, kullanım trendlerinin teşhis edilmesi, tanıtım kampanyalarımızın etkililiğinin belirlenmesi ve iş faaliyetlerimizin uygulanması ve genişletilmesi gibi LeasePlan Türkiye'nin faaliyetiyle bağlantılı çeşitli amaçlara yönelik olarak işlemekteyiz.

Online hizmet veya uygulamalarımızı kullanmanızı kolaylaştırmak için, dijital medyamızı kullanırken topladığımız verileri analiz edebilir ve bunları, çerezler aracılığıyla toplanan bilgiler ile birleştirebiliriz. Örneğin, hangi dijital kanalı (Google arama, e-posta, sosyal medya) veya cihazı (masaüstü, tablet veya cep telefonu) tercih ettiğinizi daha iyi anlamak için, iletişim ve pazarlama faaliyetlerimizi kanala veya cihaza göre optimize edebilir veya sınırlandırabiliriz.

Bu amaca istinaden hangi kişisel verileri işliyoruz?

Bu amaca yönelik olarak, adınız, e-posta adresiniz, IP adresiniz, cinsiyetiniz, doğum tarihiniz, ikametiniz, posta kodunuz ve bir önceki fıkrada söz edilen amaçlardan birisi için gerekmesi durumunda, bu Gizlilik Beyanında bahsi geçen veya tarafımızca size temin edilen diğer bilgileri işleyebiliriz.

Kişisel verilerinizi kiminle paylaşıyoruz?

Bkz. ‘Üçüncü taraflarla veri paylaşımı’.

4.5.3.b Yasalar ve hukuki yükümlülüklere uyum ve LeasePlan varlıkları ve menfaatlerinin korunması

Bu amaç neyi gerektirir?

Yasal bir zorunluluğa uygun hareket etmek amacıyla ya da meşru bir menfaatimiz olduğu durumlarda, uygun ya da gerekli olduğu şekilde kişisel verilerinizi işlemekteyiz:

 1. İkamet ettiğiniz ülke dışındaki kanunlar ve sektörel tavsiyeler dahil yürürlükteki kanun kapsamında (ör. karşı taraf durum tespiti (duediligence), kara para aklama, terörün ve diğer suçların finansmanı ile mücadele);

 2. Yasal sürece uymak için;

 3. İkamet ettiğiniz ülke dışındaki kamu kurum ve kuruluşları dahil kamu ve devlet makamlarından gelen taleplere cevap vermek için;

 4. Şart ve koşullarımızı ve diğer geçerli politikalarımızı yürürlüğe koymak için;

 5. Operasyonlarımızı korumak için;

 6. Bizim ve/veya sizin veya başkalarının haklarını, güvenliğini veya mülkiyetini korumak için; ve

 7. Mevcut yasal yollara başvurmak ya da maruz kaldığımız zararı azaltmak için.

Bu amaca istinaden hangi kişisel verileri işliyoruz?

Bu amaçla, adınızı, irtibat bilgilerinizi, iletişim bilgilerinizi, doğum tarihinizi, yerinizi ve ülkenizi (şirket ise, şirketin nihai hak sahibinin bilgilerini) işliyoruz. Ayrıca, bir önceki paragrafta bahsedilen amaçlardan biri için gerekmesi durumunda, LeasePlan Türkiye'ye karşı şirketi temsil eden kişi veya kişilerin adını, adresini, doğum tarihini, yerini ve ülkesini, LeasePlan Türkiye’deki kontağınızı, Hizmetleri kullanımınızı ve bu Gizlilik Beyanında belirtilen diğer bilgileri de işleyebiliriz.

Kişisel verilerinizi kiminle paylaşıyoruz?

Yalnızca kanun veya LeasePlan Türkiye'nin tabi olduğu bir sektörel tavsiye uyarınca öngörülmesi halinde, kişisel verileriniz, denetim kuruluşları, mali makamlar ve soruşturma kuruluşlarına temin edilecektir. Ayrıca bkz. ‘Üçüncü taraflarla veri paylaşımı’.

4.6 İkinci el araç profesyonel alıcılarına ilişkin veriler (Tacirler)

4.6.1 KAYIT VE SATIN ALMA
4.6.1.a Profesyonel bir tacir olarak kayıt

Bu amaç neyi gerektirir?

Bir açık artırmada bir LeasePlan ikinci el aracı satın alabilmeniz için veya ikinci el araç satış web sitelerimizden biri aracılığıyla bir araç satın alabilmeniz için, tacirlerin, profesyonel bir tacir olarak LeasePlan Türkiye’de kaydolması gerekmektedir. Bu veri işleme, meşru menfaatimize dayalıdır (ve ayrıca değerlendirme, kabul ve kredi kontrollerini de dahil, sözleşmenin yerine getirilmesi kapsamında Hizmetlerin sağlanması ile de ilgilidir) ya da yasal bir yükümlülüğe dayanmaktadır.

Bu amaca istinaden hangi kişisel verileri işliyoruz?

Bu amaca yönelik olarak, adınızı, irtibat bilgilerinizi (e-posta adresi, telefon numarası dahil), kimlik bilgileriniz ve Ticaret Odası evrakı ve KDV belgesi dahil şirketinizle ilgili bilgileri toplamaktayız.

Kişisel verilerinizi kiminle paylaşıyoruz?

Bkz. ‘Üçüncü taraflarla veri paylaşımı’.

4.6.1.b LeasePlan Türkiye İkinci El Araçlarının Satın Alınması.

Bu amaç neyi gerektirir?

Bilgilerinizi, LeasePlan Türkiye ikinci el araçlarını ve diğer ilgili Hizmetleri (potansiyel) bir açık artırma ya da ikinci el araç satış web sitemiz aracılığıyla satın almanız ile ilgili olarak işlemekteyiz. Buna, satın alma sözleşmesinin düzenlenmesi, teslimatı ve ödeme işleminin yapılması da dahildir. Bu veri işleme, meşru menfaat doğrultusunda yapılmaktadır (ayrıca satın alma sözleşmesinin düzenlenmesi ve yerine getirilmesi kapsamında Hizmetlerin sağlanması ile ilgilidir).

Bu amaca istinaden hangi kişisel verileri işliyoruz?

Bu amaca yönelik olarak, adınızı, irtibat bilgilerinizi (e-posta adresi, telefon numarası dahil), kimlik bilgileriniz, işlemin vekaleten gerçekleştirilmesi halinde vekaletnamede yer aşan adres vb bilgilerinizi ve Ticaret Odası evrakı ve KDV belgesi dahil şirketinizle ilgili bilgileri, banka hesap bilgileri dahil işlemi tamamlamak için gerekli detayları toplamaktayız.

Kişisel verilerinizi kiminle paylaşıyoruz?

Bkz. ‘Üçüncü taraflarla veri paylaşımı’.

4.6.2 TACİRLE İRTİBAT
4.6.2.a Sizinle iletişime geçilmesi

Bu amaç neyi gerektirir?

Bize soru, öneri, teşekkür veya şikayet göndermek üzere ya da Hizmetlerimiz için fiyat teklifi almak için online irtibat formlarımızdan birisi aracılığıyla bizimle iletişim kurduğunuzda (ya da ikinci el satış merkezlerimizden birinde bilgi sağladığınızda), bilgilerinizi topluyoruz. Muhtemel bir araç satın almanızla ilgili olarak sizinle iletişim kurabiliriz. Bu veri işleme, meşru menfaatimiz doğrultusundadır (ve tüccarla yaptığımız sözleşmenin yerine getirilmesi kapsamında Hizmetlerin sağlanması ile de ilgilidir) ya da onayınıza dayanmaktadır.

Bu amaca istinaden hangi kişisel verileri işliyoruz?

Bu amaca yönelik olarak, adınız, iş irtibat detaylarınız, sorularınız/taleplerinize istinaden LeasePlan Türkiye ile olan yazışmalarınız ve bize temin ettiğiniz ve/veya size uygun şekilde yanıt verilmesi için gerekli olan tüm diğer kişisel verileri işlemekteyiz.

Kişisel verilerinizi kiminle paylaşıyoruz?

Bkz. ‘Üçüncü taraflarla veri paylaşımı’.

4.6.2.b Anketler ve diğer (pazarlama) iletişim unsurları için

Bu amaç neyi gerektirir?

Hizmetlerimize ilişkin geri bildirimlerinizi almak üzere size anket gönderdiğimizde, işlemek için meşru menfaatimizin olduğu kişisel verilerinizi işlemekteyiz. Onayınızı alarak veya meşru menfaatimiz olan durumlarda, etkinlikler, özel teklifler, olanaklar ve LeasePlan Türkiye'nin mevcut ve gelecekteki ürün ve hizmetleri hakkında sizi bilgilendirmek üzere size pazarlama iletişim materyalleri gönderdiğimizde de bilgilerini işlemekteyiz. Gerek e-posta, gerekse posta yoluyla haber/broşür/dergi (normal posta) vasıtasıyla, anketler veya pazarlama iletişim materyalleri için sizinle irtibat kuracağız. Bizden artık anket veya pazarlama iletişimleri almak istemezseniz, lütfen burayı tıklayarak bizimle irtibat kurunuz.

Bu amaca istinaden hangi kişisel verileri işliyoruz?

Bu amaca yönelik olarak, adınız, adresiniz, e-posta adresiniz ve menfaatlerinizi (tarafınızca belirtilen) işlemekteyiz.

Kişisel verilerinizi kiminle paylaşıyoruz?

Bkz. ‘Üçüncü taraflarla veri paylaşımı’.

4.6.3 LEASEPLAN TÜRKİYE İŞ AMAÇLARI
4.6.3.a Yönetim raporlaması

Bu amaç neyi gerektirir?

Kişisel verileri, veri analizi, denetimler, yeni ürünlerin geliştirilmesi, web sitelerimiz ve Hizmetlerimizin geliştirilmesi, iyileştirilmesi ve tadil edilmesi, kullanım trendlerinin teşhis edilmesi, tanıtım kampanyalarımızın etkililiğinin belirlenmesi ve iş faaliyetlerimizin uygulanması ve genişletilmesi gibi, LeasePlan Türkiye'nin işiyle bağlantılı olan ve işlemesi için meşru menfaatimizin bulunduğu çeşitli amaçlara yönelik olarak işlemekteyiz.

Online hizmet veya uygulamalarımızı kullanmanızı kolaylaştırmak için, dijital medyamızı kullanırken topladığımız verileri analiz edebilir ve bunları, çerezler aracılığıyla toplanan bilgiler ile birleştirebiliriz. Örneğin, hangi dijital kanalı (Google arama, e-posta, sosyal medya) veya cihazı (masaüstü, tablet veya cep telefonu) tercih ettiğinizi daha iyi anlamak için, iletişim ve pazarlama faaliyetlerimizi kanala veya cihaza göre optimize edebilir veya sınırlandırabiliriz.

Bu amaca istinaden hangi kişisel verileri işliyoruz?

Bu amaca yönelik olarak, adınız, e-posta adresiniz, IP adresiniz, cinsiyetiniz, doğum tarihiniz, ikametiniz, posta kodunuz ve bir önceki fıkrada söz edilen amaçlardan birisi için gerekmesi durumunda, bu Gizlilik Beyanında bahsi geçen veya tarafımızca size temin edilen diğer bilgileri işleyebiliriz.

Kişisel verilerinizi kiminle paylaşıyoruz?

Bkz. ‘Üçüncü taraflarla veri paylaşımı’.

4.6.3.B Yasalar ve hukuki yükümlülüklere uyum ve LeasePlan varlıkları ve menfaatlerinin korunması.

Bu amaç neyi gerektirir?

Yasal bir zorunluluğa uygun hareket etmek amacıyla ya da meşru bir menfaatimiz olduğu durumlarda, uygun ya da gerekli olduğu şekilde kişisel verilerinizi işlemekteyiz

 1. İkamet ettiğiniz ülke dışındaki kanunlar ve sektörel tavsiyeler dahil yürürlükteki kanun kapsamında (ör. karşı taraf durum tespiti (duediligence), kara para aklama, terörün ve diğer suçların finansmanı ile mücadele);

 2. Yasal sürece uymak için;

 3. İkamet ettiğiniz ülke dışındaki kamu kurum ve kuruluşları dahil kamu ve devlet makamlarından gelen taleplere cevap vermek için;

 4. Şart ve koşullarımızı ve diğer geçerli politikalarımızı yürürlüğe koymak için;

 5. Operasyonlarımızı korumak için;

 6. Bizim ve/veya sizin veya başkalarının haklarını, güvenliğini veya mülkiyetini korumak için; ve

 7. Mevcut yasal yollara başvurmak ya da maruz kaldığımız zararı azaltmak için.

Bu amaca istinaden hangi kişisel verileri işliyoruz?

Bu amaçla, adınızı, irtibat bilgilerinizi, doğum tarihinizi, yerinizi ve ülkenizi (şirket ise, şirketin nihai hak sahibinin bilgilerini) işliyoruz. Ayrıca, bir önceki paragrafta bahsedilen amaçlardan biri için gerekmesi durumunda, LeasePlan Türkiye'ye karşı şirketi temsil eden kişi veya kişilerin adını, adresini, doğum tarihini, yerini ve ülkesini, LeasePlan Türkiye’deki kontağınızı, Hizmetleri kullanımınızı ve bu Gizlilik Beyanında belirtilen diğer bilgileri de işleyebiliriz.

Kişisel verilerinizi kiminle paylaşıyoruz?

Yalnızca kanun veya LeasePlan Türkiye'nin tabi olduğu bir sektörel tavsiye uyarınca öngörülmesi halinde, kişisel verileriniz, denetim kuruluşları, mali makamlar ve soruşturma kuruluşlarına temin edilecektir. Bkz. ‘Üçüncü taraflarla veri paylaşımı’.

4.7 Tedarikçilere ilişkin veriler

4.7.1 TEDARİKÇİ HESABI YÖNETİMİ
4.7.1.a Tedarikçi hesabı temin etmek, yönetmek ve uygulamak

Bu amaç neyi gerektirir?

Bakım sözleşmeleri gibi Tedarikçi hesaplarının günlük yönetimi ve idaresinin sağlanması için bilgilerinizi topluyor ve Hizmetlerle ilgili tüm önemli gelişmeler ve Tedarikçi sözleşmesi ve hesabıyla ilgili olan diğer bilgileri tarafınıza bildiriyoruz. Bu veri işleme, sizinle yaptığımız sözleşmeye ya da yasal bir yükümlülüğe dayalıdır.

Bu amaca istinaden hangi kişisel verileri işliyoruz?

Bu amaca yönelik olarak, iş irtibat detaylarını ve Tedarikçimizin online hesaplarına giriş detaylarını işleyebiliriz.

Kişisel verilerinizi kiminle paylaşıyoruz?

Bkz. ‘Üçüncü taraflarla veri paylaşımı’.

4.7.1.b Sizinle iletişime geçilmesi

Bu amaç neyi gerektirir?

Çeşitli yöntemlerle, tarafımızla irtibat kurabilirsiniz (e-posta, telefon veya web sitemiz gibi). Bu durumda, sorunuzu/talebinizi yanıtlamak için kişisel verilerinizi kullanırız. Ayrıca, Tedarikçi hesabınızın günlük yönetimi ve idaresi gibi durumlar için tarafınızla irtibat kurabiliriz. Bu veri işleme, sizinle yaptığımız sözleşmeye ya da onayınıza dayalıdır.

Bu amaca istinaden hangi kişisel verileri işliyoruz?

Bu amaca yönelik olarak, adınız, iş irtibat detaylarınız, sorularınız/taleplerinize istinaden LeasePlan Türkiye ile olan yazışmalarınız ve bize temin ettiğiniz ve/veya size uygun şekilde yanıt verilmesi için gerekli olan tüm diğer kişisel verileri işlemekteyiz.

Kişisel verilerinizi kiminle paylaşıyoruz?

Bkz. ‘Üçüncü taraflarla veri paylaşımı’.

4.7.1.c Anketler ve diğer (pazarlama) iletişim unsurları için

Bu amaç neyi gerektirir?

Kişisel verilerinizi, bu verileri işlemek için meşru menfaatimizin olduğu anketleri size göndermek amacıyla işlemekteyiz. Onayınızı alarak veya meşru menfaatimiz olan durumlarda, örneğin etkinlikler, özel teklifler, olanaklar ve LeasePlan Türkiye'nin mevcut ve gelecekteki ürün ve hizmetleri hakkında sizi bilgilendirmek üzere size pazarlama iletişim materyalleri gönderdiğimizde de bilgilerini işlemekteyiz. İletişimlerimiz ve ilişkilerimiz hakkındaki geri bildirimlerinizi istemek üzere periyodik e-posta veya e-posta yoluyla bu anketleri size göndermekteyiz. Aynı zamanda, posta yoluyla haber bültenleri/broşürler/dergiler de gönderebiliriz. Bizden artık anket veya pazarlama iletişimleri almak istemezseniz, lütfen burayı tıklayarak bizimle irtibat kurunuz.

Bu amaca istinaden hangi kişisel verileri işliyoruz?

Bu amaca yönelik olarak, adınız ve iş irtibat detaylarınızı işleyebiliriz.

Kişisel verilerinizi kiminle paylaşıyoruz?

Bkz. ‘Üçüncü taraflarla veri paylaşımı’.

4.7.2 LEASEPLAN TÜRKİYE TESİSLERİ
4.7.2.a LeasePlan tesislerine erişim ve bu tesislerin güvenlik kontrolü

Bu amaç neyi gerektirir?

Tesislerimizi ziyaret ettiğinizde, uygun erişim kontrolleri ve güvenlik sağlamak amacıyla, meşru menfaatimizin olduğu (varlıklarımızın güvenliği) kişisel verilerinizi işlemekteyiz.

Bu amaca istinaden hangi kişisel verileri işliyoruz?

Bu amaca yönelik olarak, adınız, irtibat bilgileriniz ve ziyaret ettiğiniz kişinin bilgilerini işleyebiliriz. Sizinle ilgili video ve/veya ses bilgilerini CCTV gibi video/ses kayıt ekipmanı ile de işleyebiliriz.

Kişisel verilerinizi kiminle paylaşıyoruz?

Bkz. ‘Üçüncü taraflarla veri paylaşımı’.

4.7.3 TEDARİKÇİ RAPORLAMASI
4.7.3.a MyFleet

Bu amaç neyi gerektirir?

Çevrimiçi raporlama aracı olan ‘MyFleet’i sağlamaktayız. Müşterinin irtibat kişileri, filolarının durumunu incelemek ve dashboard raporları, trend analizi raporu, araç kilometre bilgisi ve kira süresinin bitişi gibi diğer filo raporlama fonksiyonlarını kullanmak üzere bu araçlara giriş yapabilir. Bu veri işleme, meşru menfaatimiz doğrultusundadır (ve Müşteri ile yaptığımız sözleşmeden doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi kapsamında Hizmetlerin sağlanması ile de ilgilidir) ya da onayınıza dayanmaktadır.

Bu amaca istinaden hangi kişisel verileri işliyoruz?

Bu amaca yönelik olarak, Müşterinin irtibat kişisinin irtibat detayları ve iş fonksiyonunu (örn. (Uluslararası) Filo Müdürü) ve oturum açma detaylarını (örn. kullanıcı adı ve şifre) toplamaktayız.

Kişisel verilerinizi kiminle paylaşıyoruz?

Bkz. ‘Üçüncü taraflarla veri paylaşımı’.

4.7.4 LEASEPLAN TÜRKİYE İŞ AMAÇLARI
4.7.4.a Yönetim raporlaması

Bu amaç neyi gerektirir?

Kişisel verileri, veri analizi, denetimler, yeni ürünlerin geliştirilmesi, web sitelerimiz ve Hizmetlerimizin geliştirilmesi, iyileştirilmesi ve tadil edilmesi, kullanım trendlerinin teşhis edilmesi, tanıtım kampanyalarımızın etkililiğinin belirlenmesi ve iş faaliyetlerimizin uygulanması ve genişletilmesi gibi, LeasePlan Türkiye'nin işiyle bağlantılı olan ve işlemesi için meşru menfaatimizin bulunduğu çeşitli amaçlara yönelik olarak işlemekteyiz.

Online hizmet veya uygulamalarımızı kullanmanızı kolaylaştırmak için, dijital medyamızı kullanırken topladığımız verileri analiz edebilir ve bunları, çerezler aracılığıyla toplanan bilgiler ile birleştirebiliriz. Örneğin, hangi dijital kanalı (Google arama, e-posta, sosyal medya) veya cihazı (masaüstü, tablet veya cep telefonu) tercih ettiğinizi daha iyi anlamak için, iletişim ve pazarlama faaliyetlerimizi kanala veya cihaza göre optimize edebilir veya sınırlandırabiliriz.

Bu amaca istinaden hangi kişisel verileri işliyoruz?

Bu amaca yönelik olarak, adınız, e-posta adresiniz, cinsiyetiniz, doğum tarihiniz, ikametiniz, ve bir önceki fıkrada söz edilen amaçlardan birisi için gerekmesi durumunda, bu Gizlilik Beyanında bahsi geçen veya tarafımızca size temin edilen diğer bilgileri işleyebiliriz.

Kişisel verilerinizi kiminle paylaşıyoruz?

Bkz. ‘Üçüncü taraflarla veri paylaşımı’.

4.7.4.b Yasalar ve hukuki yükümlülüklere uyum ve LeasePlan varlıkları ve menfaatlerinin korunması.

Bu amaç neyi gerektirir?

Yasal bir zorunluluğa uygun hareket etmek amacıyla ya da meşru bir menfaatimiz olduğu durumlarda, uygun ya da gerekli olduğu şekilde kişisel verilerinizi işlemekteyiz:

 1. İkamet ettiğiniz ülke dışındaki kanunlar ve sektörel tavsiyeler dahil yürürlükteki kanun kapsamında (ör. karşı taraf durum tespiti (duediligence), kara para aklama, terörün ve diğer suçların finansmanı ile mücadele);

 2. Yasal sürece uymak için;

 3. İkamet ettiğiniz ülke dışındaki kamu kurum ve kuruluşları dahil kamu ve devlet makamlarından gelen taleplere cevap vermek için;

 4. Şart ve koşullarımızı ve diğer geçerli politikalarımızı yürürlüğe koymak için;

 5. Operasyonlarımızı korumak için;

 6. Bizim ve/veya sizin veya başkalarının haklarını, güvenliğini veya mülkiyetini korumak için; ve

 7. Mevcut yasal yollara başvurmak ya da maruz kaldığımız zararı azaltmak için.

Bu amaca istinaden hangi kişisel verileri işliyoruz?

Bu amaçla, LeasePlan Türkiye'nin iş yapmak istediği karşı tarafın nihai hak sahibinin adını, irtibat bilgilerini, doğum tarihini, yerini ve ülkesini işliyoruz. Ayrıca, bir önceki paragrafta bahsedilen amaçlardan biri için gerekmesi durumunda, LeasePlan Türkiye'ye karşı tarafı temsil eden kişi veya kişilerin adını, adresini, doğum tarihini, yerini ve ülkesini, LeasePlan Türkiye’deki kontağınızı, verdiğiniz hizmetler ve bu Gizlilik Beyanında belirtilen diğer bilgileri de işleyebiliriz.

Kişisel verilerinizi kiminle paylaşıyoruz?

Yalnızca kanun veya LeasePlan Türkiye'nin tabi olduğu bir sektörel tavsiye uyarınca öngörülmesi halinde, kişisel verileriniz, denetim kuruluşları, mali makamlar ve soruşturma kuruluşlarına temin edilecektir. Ayrıca bkz. ‘Üçüncü taraflarla veri paylaşımı’.

5. Üçüncü taraflarla verilerin paylaşımı

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nın 8’inci ve 9’uncu maddeleri uyarınca Kişisel verilerin paylaşımı ile ilgili yukarıda her bir amaç için işaret edilenlere ek olarak, kişisel verileri:

 • LeasePlan grubu içerisinde, bu Gizlilik Beyanında tanımlanan amaçlar içinde paylaşabiliriz.
  • LeasePlan kuruluşlarımızın listesine ve yerlerine buradan ulaşabilirsiniz.
 • Size ve bize sağladıkları hizmetleri kolaylaştırmak amacıyla üçüncü taraf hizmet ortaklarımızla, tedarikçilerimizle de kişisel verileri paylaşabiliriz.
  • Sizlere hizmetlerimizi sağlamak üzere, Hizmet Ortaklarımız ve Hizmet Sağlayıcılarımızla sıkça yakından çalışmaktayız. Bağımsız Hizmet Ortaklarımız, kiralama ve diğer hizmetlerimizi sizlere temin etmemiz konusunda bizlere yardımcı olmakla birlikte, araç bayilikleri, araç bakım sağlayıcıları, kaporta tamirhaneleri, ikinci el araç satışı için finans ve sigorta partnerlerimiz ve yol yardımı sağlayıcıları ve kiralama hizmeti şirketleriyle sürücü güvenlik programlarımızın yöneticilerini kapsamaktadır.

  • (Elektrikli) araçların araç bayilikleri ya da tedariki, bir sürücü olarak kişisel hesabın aktive edilmesi için bir sürücünün iletişim bilgilerini gerektirebilir; aksi takdirde araçlar çalışmaz.

  • Hizmet Tedarikçileri, IT ağımızın ve ilgili altyapının bakımının yapılması ve tesislerimizin güvenliği ve giriş-çıkış kontrolleri konularında bizlere yardım sağlanması gibi hususlarda işlerimizin sürdürülmesinde tarafımıza destek vermesi için tuttuğumuz şirketlerdir.

  • Kişisel verileriniz gerekli veya uygun olduğu hallerde de, bilhassa yasal yükümlülüğümüz veya meşru menfaatimiz olduğu hallerde kullanılır veya ifşa edilir:

 • Yürürlükteki kanun ve yönetmeliklere uymak için.
  • Buna, ikamet ettiğiniz ülke dışındaki kanunlar dahil olabilir.
 • Resmi makamlarla işbirliği yapmak için.
  • Bir talebe cevap vermek ya da önemli olduğuna inandığımız bilgileri sağlamak için.
  • Bunlara, ikamet ettiğiniz ülke dışındaki makamlar dahil olabilir.
 • Kolluk kuvvetleri ile işbirliği yapmak için.
  • Örneğin, emniyet makamlarının taleplerine ve emirlerine cevap verdiğimizde ya da önemli olduğuna inandığımız bilgileri sağladığımızda.
 • Diğer yasal nedenlerle.
  • Şartlarımızı ve koşullarımızı uygulamak için; ve
  • Bizim ve/veya iştiraklerimizin, sizin ve başkalarının haklarını, güvenliğini veya mülkiyetini korumak için.
 • Bir satış ya da ticari işlem ile bağlantılı olarak.
  • (Herhangi bir iflas ya da benzeri işlemler ile ilgili olanlar dahil) İşletmemizin, varlıklarımızın ya da hisselerimizin tamamının ya da herhangi bir kısmının yeniden yapılandırılması, birleşme, satış, ortak girişim, devir, temlik ya da başka bir şekilde tasarrufu durumunda, üçüncü bir tarafa kişisel verilerinizi açıklama ya da aktarma ile ilgili meşru bir menfaatimiz bulunmaktadır. İlgili üçüncü taraflar, örneğin, satın alan bir kuruluşu ve danışmanlarını içerebilir.

6. Kişisel verilerin yurt dışına aktarımı

Şirketimiz bünyesinde kişisel verilerinize, yalnızca yukarıda detaylarına yer verilen amaçlar bakımından sınırlı yetki erişimine sahip çalışanlarımız tarafından kendi görevlerini yerine getirmek amacıyla gerekli ölçüde erişilebilmektedir. Öte yandan toplanan kişisel verileriniz, KVKK’nın 8’inci ve 9’uncu maddeleri uyarınca veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması ve bulunması halinde açık rıza kişisel veri işleme şartları (hukuki sebepleri) kapsamında:

 • İletişim, denetim ve raporlama faaliyetlerinin planlanması veya gerçekleştirilmesi amaçlarıyla topluluk şirketlerimize,
 • Olası şirket birleşme, devralma, ortak girişim, bölünme ve sair yapısal değişikliklerde Şirketimizin hukuki ve finansal inceleme faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi amaçlarıyla potansiyel alıcı, satıcı veya işlemin muhatabı sair taraflar ve bunların sır saklama yükümlülüğü altındaki çalışanları, danışmanları ve ilgili sürece dahil olan veri tabanı hizmet sağlayıcılarına aktarılabilecektir.

7. Güvenlik ve saklama

 • Kişisel verilerin güvenliğini nasıl sağlıyoruz?

  Kuruluşumuz içerisinde kişisel verilerin korunması için makul kurumsal, teknik ve idari tedbirlerin uygulanması amaçlanmaktadır.

  Ne yazık ki, hiçbir veri aktarımı veya saklama sisteminin güvenliği, %100 garanti edilemez. Bizimle olan etkileşiminizin artık güvenli olmadığına dair bir gerekçeniz varsa (örneğin, tarafımızda sahip olduğunu herhangi bir hesabın güvenliğinin tehlikeye düştüğünü düşünürseniz), bu Gizlilik Beyanında yer alan İrtibat detayları uyarınca, sorunu derhal bize bildiriniz.

 • Kişisel verilerinizi ne kadar süreyle saklıyoruz?

  Kişisel verilerinizi gerekli olduğu ya da bu Gizlilik Beyanında vurgulanan amaçlar ışığında, izin verildiği ölçüde ve yürürlükteki yasalar ile uyumlu olarak muhafaza edeceğiz.

  Saklama sürelerini belirlemek için kullanılan kriterler şunlardır:

  • Sizinle devam eden ilişkimizin süresi ve size Hizmetleri sağlama süremiz (örneğin, bir LeasePlan Türkiye aracı kullandığınız sürece);
  • Tabi olduğumuz bir yasal yükümlülüğün olup olmaması (örneğin, belirli yasalar işlemlerinizin kaydını, onları silmeden önce belirli bir süre tutmamızı gerektirmektedir); ya da
  • Yasal durumumuz ışığında, verilerin saklanmasının tavsiye edildiği gibi (geçerli zaman aşımı kuralları, dava veya yasal soruşturma ile ilgili olarak).

8. Çocukların mahremiyeti

Hizmetlerimiz, 18 yaşın altındaki kişilere yönelik değildir.

9. Haklarınız ve bizimle irtibat kurma

Haklarınız

Tarafımızca işlenen kişisel verilerinizi incelemek, düzeltmek, güncellemek, gizlemek, kısıtlamak ya da silmek isterseniz, kişisel verilerin işlenmesine itiraz ediniz ya da başka bir şirkete aktarmak amacıyla kişisel verilerinizin bir kopyasını talep etmek isterseniz (yürürlükteki kanun kapsamında veri taşınabilirliğine izin verildiği ölçüde), haklarınızı kullanmak için, LeasePlan Türkiye web sitesinde yer alan iletişim formu ile bize başvurabilirsiniz Talebinizi geçerli yasalara uygun şekilde yanıtlayacağız.

Böyle bir talepte bulunduğunuzda, talebinizin hangi kişisel veriniz ile ilgili olduğu konusunda açık olunuz. Güvenliğiniz için, yalnızca irtibat formunda verdiğiniz belirli e-posta adresiyle bağlantılı kişisel verilere yönelik talepleri uygulayacak olmakla birlikte, talebinizin uygulamaya koyulmasından önce, kimliğinizi teyit etmenizi talep edebiliriz. Her türlü durumda, yürürlükte olan yasal olarak gerekli süreler dahilinde olmak kaydıyla, makul ölçüde uygun hale gelir gelmez, talebinize uymaya çalışacağız.

Kayıt tutmak ve/veya ilgili değişiklik veya silme işlemi öncesinde başlayan herhangi bir işlemi tamamlamak üzere belirli bilgileri elimizde tutabileceğimizi unutmayınız. Veritabanlarımızda ve diğer kayıtlarda kalacak ve silinmeyecek artık bilgiler de olabilir.

Kişisel veri sahibi olarak Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11’inci maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda ve kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde yapılan işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda belirtilen haklarınıza yönelik başvurularınızı, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ hükümlerine uygun şekilde (yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza veya Şirketimize daha önce bildirmiş olduğunuz ve sistemlerimizde kayıtlı olan e-posta adresiniz üzerinden elektronik olarak LeasePlan Türkiye’nin gerçek hak sahibi olduğunuzun tespitini gerçekleştirebilmesi amacıyla kimliğinizi doğrulayan bilgilerle/belgelerle* (T.C. kimlik numarası veya diğer ülke vatandaşları için pasaport numarası, tebligata esas yerleşim yeri adresi/iş yeri adresi, cep telefonu/telefon/faks numarası, e-posta adresi vb.)birlikte) İlgili Kişi Başvuru Formu’nu doldurarak LeasePlan Türkiye’ye iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

    * Söz konusu belgeler kapsamında herhangi bir özel nitelikli kişisel veriye (örn. din bilgisi veya kan grubu bilgisi) yer verilmemesi gerektiğini hatırlatmak isteriz.

Sorular ?

Eğer bu Gizlilik Beyanı ile ilgili herhangi bir soru ya da şikayetiniz varsa, haklarınızı kullanmak için lütfen LeasePlan Türkiye web sitesindeki iletişim formu ile bize başvurun E-posta iletişimi her zaman güvenli olmadığı için, lütfen bize göndereceğiniz e-postalara hassas bilgiler eklemeyiniz.

Avrupa Ekonomik Alanı vatandaşları ile ilgili ilave bilgiler

Ayrıca:

 • Haklarınızı kullanmak için ilgili LeasePlan kuruluşunun yerel web sitesindeki iletişim formu ile Veri Gizliliği Ofisine başvurun Alternatif olarak, aşağıdaki adresten şirket merkezimizle irtibata geçebilirsiniz: LeasePlan Corporation N.V.,attn. Data ProtectionOfficer, GustavMahlerlaan 360, 1082 ME Amsterdam, the Netherlands; veya
 • İddia edilen yürürlükteki veri koruma kanunu ihlali ile ilgili olarak, ülkenizin ya da bölgenizin ya da ihlalin gerçekleştiği yerin veri koruma merciine şikayette bulunun.

10. Bu Gizlilik Beyanında Yapılacak Değişiklikler

Bu Gizlilik Beyanında istediğimiz zaman değişiklik ya da güncelleme yapma hakkımızı saklı tutmaktayız. Ancak bu değişiklikler tamamen yürürlükteki yasaya uygun olarak yapılır. Bu Gizlilik Beyanının en son ne zaman güncellendiğini görmek için bu belgenin üst kısmında yer alan "Son Güncelleme" ibaresine göz atınız. Bu Gizlilik Beyanına ilişkin her türlü değişiklik, Hizmetlere ilişkin revize edilmiş Beyanı yayınladığımızda yürürlüğe girecektir.Bu değişiklikleri takiben Hizmetleri kullanmanız, revize edilmiş Beyanı kabul ettiğiniz anlamına gelir.